Indeks cen cukru (SPI)

Miara miesięcznej zmiany międzynarodowych cen cukru.