Jak ustawić widoczność kilku obiektów jednocześnie?

Aby ustawić widoczność w różnych odstępach czasu dla kilku obiektów jednocześnie, użyj jednej z następujących metod:

Otwórz Drzewo obiektów, umieść obiekty rysunkowe w grupie i wybierz Ustawienia z menu kontekstowego grupy.

Naciśnij klawisz Ctrl w systemie Windows lub Cmd na komputerze Mac, wybierz kilka obiektów lub grup w drzewie obiektów, otwórz menu kontekstowe i wybierz Ustawienia.

Naciśnij klawisz Ctrl w systemie Windows lub Cmd na komputerze Mac, za pomocą myszy zaznacz kilka obiektów bezpośrednio na wykresie, otwórz menu kontekstowe i wybierz Ustawienia.

Wybierz wiele obiektów lub grup i kliknij przycisk ustawień na ruchomym pasku narzędzi.