Wartość księgowa na akcję

Czym jest wartość księgowa na akcję?

Wartość księgowa na akcję pokazuje wartość księgową firmy na każdą akcję zwykłą pozostającą do końca okresu obrachunkowego. Wartość księgowa (znana również jako wartość aktywów netto) reprezentuje różnicę między sumą aktywów a sumą pasywów, z wyłączeniem uprzywilejowanych akcji (ponieważ uprzywilejowani akcjonariusze mają wyższe prawa do aktywów i zysków niż zwykli akcjonariusze).

Formuła:

Wartość księgowa na akcję = Kapitał własny / Liczba akcji

Co oznacza wartość księgowa na akcję?

W przypadku likwidacji spółki wartość księgowa na akcję pokazuje wartość pieniężną pozostałą dla zwykłych akcjonariuszy po sprzedaży wszystkich aktywów i spłaceniu całego zadłużenia. Jeśli wartość księgowa spółki na akcję jest wyższa niż cena rynkowa jej akcji, akcje można uznać za niedowartościowane.