Wolumen 24-godzinny

Definicja

Wolumen to całkowita ilość aktywów w obrocie w określonym czasie. 24-godzinny wskaźnik wolumenu służy do pomiaru całkowitego wolumenu symbolu będącego przedmiotem obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin, wyrażonego w walucie. Może być używany do pomiaru zainteresowania rynku określonym symbolem.ObliczeniaAby obliczyć 24-godzinny wolumen, wskaźnik wykorzystuje dane z różnych ram czasowych; wybrane ramy czasowe zależą od ram czasowych na głównym wykresie:

Ramy czasowe na wykresie

Ramy czasowe użyte do obliczeń

mniej niż 1D

1

1D - 1W

5

więcej niż 1W

60

Wskaźnik oblicza sumę objętości dla ostatnich X słupków z dolnego przedziału czasowego, gdzie X to liczba słupków, które zostały otwarte w ciągu ostatnich 24 godzin. Wskaźnik działa z godzinami kalendarzowymi niezależnie od sesji symbolu, więc jeśli nie było żadnych wcześniejszych transakcji przez 24 godziny lub dłużej (np. w pierwszym poniedziałkowym słupku na symbolu, który jest dostępny do handlu jedynie w dni robocze), wolumen 24-godzinny może być równym regularnym danym wolumenu.

Wskaźnik zawsze wyświetla 24-godzinny wolumen przeliczony na walutę wybraną w danych wejściowych wskaźnika. Oznacza to, że jeśli giełda prezentuje swoje dane wolumenu w walucie bazowej (np. gdy dla BTCUSD wolumen reprezentuje liczbę handlu BTC), 24-godzinny wskaźnik wolumenu przelicza wolumen bazowy na wolumen walutowy, mnożąc wolumen przez cenę na wykresie. Dane wejściowe „Źródło ceny” można wykorzystać do wybrania konkretnej wartości wykresu, która zostanie użyta do tej konwersji.

Wolumen można dodatkowo przeliczyć na inną walutę niż ta widoczna na wykresie. Można to zrobić, przełączając dane wejściowe „Waluta docelowa” z domyślnej na inną walutę.

Na co zwrócić uwagę

Wolumen 24-godzinny jest miarą używaną do śledzenia całkowitej wartości wszystkich transakcji kryptowalutowych w ciągu 24 godzin. Może być używany do pomiaru zainteresowania rynku określonym symbolem i pomiaru jego ogólnego stanu. Wysoki wolumen 24-godzinny oznacza, że istnieje duże zapotrzebowanie na dany instrument oraz że jest on w dobrej kondycji i opłacalny. Niski wolumen 24-godzinny może wskazywać, że symbol nie jest tak popularny jak inne.

Wejścia


Źródło ceny

Określa źródło ceny używane do przeliczenia wolumenu bazowego na wolumen walutowy, jeśli to konieczne.

Waluta docelowa

Ustawia walutę, w której będzie prezentowany wolumen 24-godzinny. Dostępne opcje: Domyślny, USD, EUR, CAD, JPY, GBP, HKD, CNY, NZD, RUB.