Jak utworzyć notatkę tekstową

Notatkę tekstową można utworzyć na kilka sposobów:

  • używając skrótu klawiszowego Alt/Option + N;
  • otwierając menu kontekstowe z przycisku Więcej na serii danych lub klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie;

  • za pomocą menu kontekstowego listy cytatów lub skanera;
  • używając przycisku  Dodaj notatkę w widżecie szczegółów lub klikając istniejącą notatkę.


Aby dodać nową notatkę, po prostu wpisz tekst w oknie i kliknij przycisk Dodaj notatkę.