Jak narysować wykres wyników Akcji, Crypto i FX?

Wszyscy użytkownicy, niezależnie od abonamentu, mają możliwość porównania wielu symboli na jednym ekranie.

Aby aktywować tę funkcję, kliknij przycisk Porównaj znajdujący się na górnym panelu sterowania. Następnie w wyświetlonym oknie wybierz żądany symbol.

 

Teraz kilka symboli jest już dostępnych do analizy w tym samym czasie.