Formacja trójkąta

Trójkąt to nieokreślony wzór, który może oznaczać zarówno kontynuację, jak i odwrócenie trendu po obszarze konsolidacji.


Wskaźnik analizuje ostatnie 600 słupków w poszukiwaniu dopasowań z danym szablonem 5 punktów. Punkty znalezione przez wskaźnik są powiązane z najbardziej odpowiednimi punktami zwrotnymi. Po znalezieniu punktów wskaźnik sprawdza reguły formacji i określone maksymalne dopuszczalne odchylenie.


W przedziale pomiędzy punktami 1 i 5 od dołu a punktami 2 i 5' (czyli rzutem punktu 5 na górną linię trójkąta) od góry cena może przecinać linie trójkąta z wartością 'high' i „low”, ale nie „close” lub „open”. Ze wszystkich znalezionych formacji, które pasują do warunków, na wykresie rysowane są największe, nienakładające się trójkąty.


Wejścia:


Odwróć formację - Zmienia kolejność wysokich i niskich punktów w trójkącie.


Źródło - Źródło wyszukiwania podstawowego.


Dopuszczalne odchylenie - Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktu środkowego od linii trójkąta. Odchylenie określa wzór:

Odchylenie = ((x - x2) * 100) / (x1 - x2), gdzie: