Formacja trójkąta

Należy pamiętać, że informacje o oczekiwanych docelowych cenach dostarczane przez Automatyczne Formacje Wykresów nie stanowią rekomendacji dotyczącej decyzji, jaką osobiście powinieneś podjąć. Nie traktuj tych danych jako porady inwestycyjnej. Powinny być one używane wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Jak w każdej transakcji, zawsze warto najpierw dokładnie przyjrzeć się sytuacji, a następnie podejmować decyzję.

Trójkąt to nieokreślony wzór, który może zwiastować zarówno wzrost, jak i spadek ceny. Poziom ceny docelowej zależy od kierunku, w którym cena przełamała ten wzór. Oczekuje się, że po wybiciu wzoru cena zbliży się w przybliżeniu do wysokości podstawy trójkąta w kierunku wybicia.

Wskaźnik wyszukuje formacji na ostatnich 600 słupkach. Formacja składa się z linii oznaczających ruchy cen (Price Line) i linii tworzących trójkąt (Trójkąt). Punkty początkowe i końcowe każdej linii cenowej znajdują się w osiach 5/5. Wybicie formacji jest ustalane przez wartość zamknięcia. Przecięcie linii trójkąta z wartością zamkniętą w przedziale między punktami 1 i 5 jest niedozwolone. W trybie W toku wskaźnik szuka nie tylko uformowanych, ale także pojawiających się formacji. Ostatnie dwa punkty takiej formacji mogą nie znajdować się w osiach, a ostatnia linia ceny będzie kropkowana.

Kropkowana pozioma linia zakończona etykietą Target wskazuje oczekiwany poziom ceny po zakończeniu formacji. Jeśli formacja nie jest przerwana, to wskaźnik narysuje 2 takie linie – po jednej w każdym kierunku. Po wybiciu pozostaje tylko linia w kierunku wybicia. Gdy pojawiają się nowe słupki, linia rozciąga się w prawo aż do ostatniego słupka, aż stan formacji zmieni się z Oczekiwanie na inny. Podpowiedź etykiety pokazuje cenę i aktualny stan formacji. Gdy zmienia się status, zmienia się również kolor etykiety. W sumie są 4 statusy:

  • Oczekiwanie. Trójkąt nie jest pęknięty ani pęknięty, a cena nie osiągnęła jeszcze poziomu docelowego w kierunku załamania i nie wyszła poza ostatni przeciwny punkt trójkąta.
  • Osiągnięto. Cena przebiła się przez jedną z trójkątnych linii i dotarła do celu w tym samym kierunku.
  • Niepowodzenie. Cena przebiła jedną z linii trójkąta i nie dochodząc do celu, wyszła poza ostatni punkt przeciwny do kierunku załamania.
  • Nieokreślony. Wskaźnik nie może jednoznacznie określić statusu formacji.

Jeśli wskaźnik znajdzie dwa przecinające się formacje, preferowana jest ta, której stan to Oczekiwanie. Jeśli stan przecinających się formacjito Niepowodzenie lub Osiągnięto, lub stan obu to Oczekiwanie, wówczas na wykresie zostanie wyświetlona formacja, która jest większa. Formacja o stanie Nieokreślony jest usuwana, jeśli przecina się z formacją o innym stanie.

Alerty:

  • Nowa Formacja.Wywoływane, gdy na wykresie pojawi się nowa formacja. Formację uważa się za nową, jeżeli uległo zmianie położenie pierwszego punktu.
  • Wybicie Formacji. Jest wyzwalany, gdy pojawi się słupek, który zamknął się poza trójkątem. Jeżeli nastąpi wybicie tej samej linii, na której znajduje się ostatni punkt formacji, to w przypadku nieudanej próby odbudowania punktu 4, alert ten zostanie wywołany przy odwrotnej przebudowie, jeśli od wybicia nie pojawiło się więcej niż 5 słupków .

Wejścia:

  • Formacje - Określa, która formacja będzie rysowana w zależności od jej statusu. Możliwe wartości: Wszystkie, Oczekujące i Osiągnięte, Tylko Oczekujące, Ostatnie Oczekujące. Jeśli wybrano opcję Ostatnie Oczekujące (Last Awaiting), zostanie tylko jedna formacja ze statusem Oczekiwanie, którego pierwszy punkt znajduje się na prawo od wszystkich pozostałych.
  • Ceny Docelowe - Określa, które cele cenowe zostaną narysowane w zależności od statusu formacji. Możliwe wartości: Wszystkie, Tylko Oczekujące, Oczekujące i Osiągnięte, Brak.
  • Dopuszczalne Odchylenie – Maksymalne dopuszczalne odchylenie punktu 3 od odpowiedniej linii. Jest obliczany jako procent odległości między liniami trójkąta na tym samym pasku, na którym znajduje się punkt 3.
  • W trakcie – Szukaj pojawiających się formacji.