Jak wyświetlane są poziomy w Panelu Handlowym?

Take Profit pokazywany jest jako Limit Order, podczas gdy Stop Loss jako Stop Order. 

Dopóki Zamówienie nadrzędne nie zostanie wykonane, jego status widnieje jako "pracujące" podczas gdy poziomy są „nieaktywne”.

Status "nieaktywny" nie oznacza, że zostały zdezaktywowane, ale, że nie zostały jeszcze aktywowane. 

Gdy zlecenie zmieni się w pozycję, jego status to „Wypełnione” a jego Poziomy są oznaczone jako „Pracujące”.