Przelicznik walut w Skanerze akcji

W tabeli Skanera akcji jednostką miary niektórych danych jest waluta. Na przykład dane cenowe (takie jak Ostatnia cena symbolu) są zawsze prezentowane w walucie konkretnej spółki, która może nie być tożsama z lokalną walutą rynku użytkownika. Tych wartości nie można obecnie przekonwertować.

Dane finansowe (Kapitalizacja rynkowa, Podstawowy zysk na akcję itp.) prezentowane są w walucie rynkowej, ale istnieją trzy opcje przeliczenia. 

  1. Waluta krajowa: waluta spółki (= waluta ostatniej ceny).
  2. Waluta rynkowa: waluta lokalnego rynku, na którym znajduje się spółka.
  3. USD: wartości mogą być przeliczane do tej waluty na każdym rynku.

Na przykład dla rynku brytyjskiego istnieją różne waluty tickerów (można to sprawdzić w kolumnie Ostatnia cena).

1. Aby analizować wartości finansowe w walutach symboli, należy wybrać opcję Waluta natywna, wtedy wartości Ostatnia cena i Kapitalizacja rynkowa dla każdego symbolu będą wyświetlane w tej samej walucie.

2. Druga opcja konwersji w menu Dane finansowe (w tym przykładzie GBP) przelicza wartości finansowe na walutę rynku lokalnego (na przykład funt brytyjski dla rynku brytyjskiego). Zauważ, że kolumna kapitalizacja rynkowa jest przeliczana, podczas gdy kolumna Ostatnia cena pozostaje w walucie spółki.

3. Trzecia opcja konwersji przelicza wartości finansowe na walutę USD (możesz przeliczyć wartości finansowe z dowolnego rynku na dolary amerykańskie, ta opcja zawsze będzie ostatnią pozycją w menu). Należy pamiętać, że kolumny danych cenowych takie jak Ostatnia cena są nadal wyświetlane w walucie spółki.

Istnieją jednak rynki, na których dane finansowe są obliczane w walucie rynkowej dla wszystkich symboli. Na tych rynkach będą tylko dwie opcje w menu:

  • Waluta rynku
  • USD

Tak jest na przykład na rynku brazylijskim.