Czym jest Biblioteka Pine i jak jej używać?

Biblioteki Pine to specjalny rodzaj publikacji skryptów przydatny dla programistów. Nie należy ich mylić ze Skryptami Społeczności, gdzie publikowane są wszystkie publiczne skrypty Pine na naszej platformie.

Biblioteki Pine to skrypty zawierające funkcje, które mogą być ponownie wykorzystane w innych skryptach, wskaźnikach, strategiach, a nawet innych bibliotekach. Są one przydatne do definiowania często używanych funkcji, dzięki czemu ich kod źródłowy nie musi być dołączany do każdego skryptu, w którym chcesz z niego skorzystać.

Biblioteka umożliwia dostęp do kodu wielokrotnego użytku, więc nie powinna być dodawana do wykresu. Podczas pisania skryptu można zaimportować bibliotekę za pomocą specjalnego słowa kluczowego. Aby to zrobić szybko, użyj przycisku “Kopiuj … do schowka” dostępnego na stronie opublikowanej biblioteki. Szczegółowe wskazówki dotyczące pisania i korzystania z bibliotek można znaleźć w naszej Instrukcji Obsługi.

Wszystkie biblioteki są publikowane jako open source. Skrypty publiczne mogą korzystać tylko z bibliotek publicznych. Skrypty prywatne i osobiste zapisane w Edytorze Pine mogą korzystać z bibliotek publicznych lub prywatnych. Biblioteka może korzystać z innych bibliotek, a nawet z wcześniejszych wersji samej siebie.

W naszych Dobrych Praktykach dotyczących publikowania skryptów biblioteki publiczne są uznawane za domenę publiczną. Oznacza to, że w przeciwieństwie do wskaźników i strategii open-source, do ponownego wykorzystania ich w skryptach open-source nie jest wymagana zgoda ich autora. Jeśli zamierzasz używać funkcji z publicznej biblioteki Pine w publicznie publikowanym skrypcie o zamkniętym kodzie źródłowym (chronionym lub tylko na zaproszenie), wyraźne pozwolenie na ponowne użycie w tej formie od jej autora jest wymagane.

Biorąc pod uwagę, że biblioteki publiczne Pine są uważane za “domenę publiczną”, podlegają one regułom ponownego wykorzystywania skryptów typu open source, które można znaleźć w naszych Dobrych Praktykach dotyczących publikowania skryptów.