Jak obliczana jest zmienność w Skanerze?

Zmienność mierzy wahania cen instrumentu finansowego w określonym czasie. Im szerszy zakres cen, tym wyższa zmienność. Im węższy zakres cen, tym niższa zmienność. 

Oto wzór, którego używamy do obliczania zmienności (tygodniowej, miesięcznej i dziennej):

//@version=4
study("volatility")

fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascending
  max_bars_back(xs, 366)
  left = 0
  right = min(bar_index,366)
  mid = 0
  if xs < x
    0
  else
    for i = 0 to 9
      mid := ceil((left+right) / 2)
      if left == right
        break
      else if xs[mid] < x
        right := mid
        continue
      else if xs[mid] > x
        left := mid
        continue
      else
        break
    mid

month1 = 30
month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1
month_ago_this_bar = time - 1000*60*60*24*month1
countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago)
countOfBars1MonthAgoThisBar = fastSearchN(time, month_ago_this_bar)

week1 = 7
week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1
week_ago_this_bar = time - 1000*60*60*24*week1
countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago)
countOfBarsWeekAgoThisBar = fastSearchN(time, week_ago_this_bar)

// volatility
volatility(bb) =>
  bb2 = bb
  if bar_index == 0
    bb2 := 365
  if bb2 == 0
    na
  else
    s = sum((high-low)/abs(low) * 100 / bb2, bb2)
    if bb == 0
      na
    else
      s

plot(volatility(countOfBarsWeekAgoThisBar), title="Volatility.W")
plot(volatility(countOfBars1MonthAgoThisBar),title="Volatility.M")
plot(tr(true)*100/abs(low), title="Volatility.D")

Uwaga: wartości skryptu będą inne na słupkach historycznych i inne na słupkach w czasie rzeczywistym, ze względu na parametr timenow. Więcej informacji: https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html

Aby wyświetlić te dane, możesz dodać skrypt do wykresu za pomocą edytora pine. Przejdź do wykresu dziennego, a zobaczysz wskaźnik zmienności dla wspomnianych okresów.