Jak jest obliczany Wolumen względny?

Wolumen względny składa się z Wolumenu podzielonego przez Średni wolumen, gdzie Średni wolumen jest prostą średnią kroczącą, obliczoną na podstawie ostatnich 10 okresów (z wyłączeniem wolumenu bieżącego słupka). 

Wolumen względny = wolumen / średni wolumen.

Oto skrypt, który umożliwia wykreślenie Wolumenu względnego na Twoim wykresie:

//@version=4study("RelVol")AvgVol = sma(volume,10)plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")
Java

Pobiera on ostatnie 10 słupków i oblicza SMA, następnie dzieli Wolumen przez uzyskany wynik SMA, co daje Wolumen Względny.

Wolumen względny jest obliczany na dowolnym interwale dostępnym w Skanerze. Oznacza to, że kiedy zmieniasz interwał Skanera, Wolumen Względny jest obliczany od nowa.

Wolumen Względny nie jest obliczany dla godzin rozszerzonych, tylko dla sesji regularnych.

 

Wolumen Względny w Czasie jednak, zamiast ostatnich 10 słupków pobiera tylko średni wolumen jednego słupka dziennie (z ostatnich 10 dni), w zależności od tego, który słupek odpowiada aktualnemu czasowi. Obliczamy na przykład Wolumen Względny w Czasie na interwale godzinnym (1h) o 9:30. Bierzemy średni wolumen każdego słupka godzinowego o godzinie 9:30 z ostatnich 10 dni i obliczamy względną objętość na podstawie tych danych. W ten sposób każdy słupek (świeca) podświetlony jest niebieską pionową linią: