Jak jest obliczany Wolumen względny?

Wolumen Względny składa się z Wolumenu podzielonego przez Średni wolumen, gdzie Średni wolumen jest prostą średnią kroczącą, obliczoną na podstawie ostatnich 10 okresów (z wyłączeniem wolumenu bieżącego słupka). 

Wolumen względny = wolumen / średni wolumen.

Oto skrypt, który umożliwia wykreślenie Wolumenu względnego na Twoim wykresie:

Jav
//@version=4
study("RelVol")
AvgVol = sma(volume,10)
plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")

Pobiera on ostatnie 10 słupków i oblicza SMA, następnie dzieli Wolumen przez uzyskany wynik SMA, co daje Wolumen Względny.

Wolumen względny jest obliczany w dowolnym dostępnym przedziale czasu, którego listę można wyświetlić, klikając przycisk Przedział Czasu u góry Skanera. Oznacza to, że gdy zmienisz interwał, wolumen względny zostanie ponownie obliczony.

Wolumen Względny nie jest obliczany dla godzin rozszerzonych, tylko dla sesji regularnych.

 

Wolumen Względny w Czasie jednak, zamiast ostatnich 10 słupków pobiera tylko średni wolumen jednego słupka dziennie (z ostatnich 10 dni), w zależności od tego, który słupek odpowiada aktualnemu czasowi. Obliczamy na przykład Wolumen Względny w Czasie na interwale pięciominutowym (5m) z dnia 17 października 2022 roku o godzinie 10:30. Bierzemy średni wolumen każdego słupka pięciominutowego z godziny 10:30 z ostatnich 10 dni i obliczamy wolumen względny bazując na tych danych. Słupki (świece) i wolumeny pokazane są w tabeli:

Słupki brane do obliczenia wolumenu względnego w czasieWolumen
03 paź `22 10:30
854.093K
04 paź `22 10:30
1.001M
05 paź `22 10:30
1.321M
06 paź `22 10:30
623.869K
07 paź `22 10:30
1.004M
10 paź `22 10:30
931.324K
11 paź `22 10:30
1.31M
12 paź `22 10:30
752.673K
13 paź  `22 10:30
782.339K
14 paź `22 10:30
1.032M