W jaki sposób interwał Skanera wpływa na filtrowanie?

Wszystkie filtry Skanera (i dane) są obliczane na podstawie interwału wybranego na pasku narzędzi Skanera (chyba, że jest on z góry określony w nazwie filtra).

Przykład: jeśli ustawisz interwał Skanera na 5 minut, wszystkie filtry skanera pokażą dane dla symbolu odnoszące się do wykresu 5-minutowego. 

Jednak filtr "Zmiana 15m" jest zawsze obliczany w interwale 15-minutowym, niezależnie od interwału ustawionego w Skanerze. Takie filtry zawsze będą wyświetlały dane dla interwału określonego w nazwie, niezależnie od wyboru użytkownika.

Obecnie nie ma możliwości jednoczesnego zastosowania wielu interwałów dla różnych kolumn Skanera.