Dlaczego mój kolor motywu nie został zapisany?

Domyślny kolor motywu to ten ustawiony w przeglądarce. Jest on zapisywany przy logowaniu i wylogowywaniu oraz jest przechowywany do Twojej następnej wizyty na platformie.
Oznacza to, że przy pierwszym otwarciu naszej strony internetowej bez logowania się na konto TradingView, zobaczysz motyw systemu (jasny lub ciemny). Możesz zmienić domyślny kolor motywu w menu w prawym górnym rogu ekranu, tak jak na poniższym obrazku:

Wybrany motyw zostanie zapisany i od tej pory będzie używany. Jeśli ponownie zmienisz kolor motywu, zostanie on zapamiętany. Pamiętaj jednak, że jeśli przeglądarka wyczyści pamięć lokalną, ustawienie motywu zostanie zapomniane i zostanie zastosowany domyślny kolor motywu.

Aby zapisać kolor motywu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Ustaw motyw systemu, który chcesz używać,
  • Wyłącz ustawienie przeglądarki “Wyczyść historię przy zamykaniu przeglądarki”,
  • Dodaj TradingView do wyjątków dla automatycznego czyszczenia plików cookie. Ustawienie to może mieć nieco inną nazwę w Twojej przeglądarce. Na przykład w przeglądarce Mozilla Firefox dodaj "tradingview.com" w Pliki cookie i dane witryny -> Zarządzanie wyjątkami. Dla Google Chrome dodaj "[*.]tradingview.com" do listy stron, które zawsze mogą używać plików cookie.