Supertrend

Definicja

Supertrend to wskaźnik podążający za trendem oparty na Średniej rzeczywistego zasięgu (ATR). Obliczenie pojedynczej linii łączy w sobie wykrywanie trendu i zmienność. Może być wykorzystywany do wykrywania zmian kierunku trendu oraz do ustawiania stopów.

Historia

Twórcą wskaźnika Supertrend jest Olivier Seban.

Obliczenia

Do obliczenia wstęg wskaźnika Supertrend, skorzystaj z następujących wzorów:

hl2 = (high + low) / 2
basicUpperBand = hl2 + (multiplier × ATR)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier × ATR)

upperBand = basicUpperBand < prev upperBand or
			prev close > prev upperBand ? basicUpperBand : prev upperBand
lowerBand = basicLowerBand > prev lowerBand or
			prev close < prev lowerBand ? basicLowerBand : prev lowerBand

superTrend = trendDirection == isUpTrend ? lowerBand : upperBand

Współczynnik TrendDirection jest określany na podstawie spełnienia następujących warunków:

Until the ATR value is calculated trendDirection = isDownTrend
else if prev superTrend == prev upperBand
    trendDirection := close > upperBand ? isUpTrend : isDownTrend
else
    trendDirection := close < lowerBand ? isDownTrend : isUpTrend

Podstawy

Supertrend to wskaźnik podążający za trendem. Nakłada się go na główny wykres, żeby zobaczyć aktualny trend. Wskaźnik ten może być stosowany na różnych interwałach (dziennym, tygodniowym, intraday itd.) i na różnych instrumentach (akcje, futures lub forex).

Supertrend posiada kilka parametrów, które można dostosować do swojej strategii inwestycyjnej. Dostosowanie tych ustawień pozwala uczynić wskaźnik bardziej lub mniej wrażliwym na zmiany cen.

Możesz dostosować parametry wejściowe atrLength i multiplier:

  • ustawienie atrLength jest długością pętli dla obliczeń ATR;
  • multiplier to wartość, przez którą mnożymy ATR, aby odsunąć wstęgi od ceny.

Na co zwracać uwagę

Kiedy cena spada poniżej krzywej wskaźnika, zmienia on kolor na czerwony i wskazuje trend spadkowy. Analogicznie, kiedy cena wzrasta powyżej krzywej, wskaźnik zmienia kolor na zielony i wskazuje na trend wzrostowy. Po każdym zamknięciu powyżej lub poniżej krzywej Supertrend pojawia się nowy trend.

Podsumowanie

Supertrend pomaga podejmować właściwe decyzje handlowe. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy generuje on fałszywe sygnały. Dlatego najlepiej jest stosować odpowiednią kombinację wielu wskaźników. Jak każdy inny wskaźnik, Supertrend działa najlepiej z innymi wskaźnikami, takimi jak MACD, Parabolic SAR lub RSI.