Moje rysunki nie są synchronizowane na wszystkich wykresach układu

Rysunki mogą być synchronizowane tylko na takich wykresach w układzie wielu wykresów, które przedstawiają ten sam symbol oraz gdy włączona jest opcja synchronizacji rysunków.

Aby wszystkie wykresy pokazywały najnowsze zmiany, musisz pozostać w układzie wielu wykresów i nie przełączać się na wyświetlanie tylko jednego wykresu. Jeśli chcesz wyświetlić jeden konkretny wykres, użyj opcji Maksymalizuj wykres.

Jeśli dodałeś już rysunki przed wykonaniem powyższych czynności, ale chciałbyś je zsynchronizować z innymi wykresami tego układu, otwórz Drzewo obiektów, wybierz kilka rysunków (kliknij je przytrzymując Shift/Ctrl), następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych rysunków i odznacz, a następnie ponownie zaznacz  "Synchronizuj na wszystkich wykresach".