Moje rysunki nie są synchronizowane na wszystkich wykresach układu

Rysunki mogą być synchronizowane tylko na takich wykresach w układzie wielu wykresów, które przedstawiają ten sam symbol oraz gdy włączona jest opcja synchronizacji rysunków.

Aby włączyć synchronizację obiektów rysunkowych, otwórz tryb multiwykresu w menu Wybierz układ.

Teraz włącz synchronizację obiektów rysunkowych za pomocą przycisku na lewym panelu.

 


Możesz także zsynchronizować każdy konkretny obiekt rysunkowy, wybierając opcję „Synchronizuj w układzie” w jego menu kontekstowym.