Jak zsynchronizować wykresy w ramach układu?

Możesz zsynchronizować swoje wykresy w układzie wielu wykresów klikając przycisk "Wybierz Układ" na głównym pasku narzędzi i wybierając elementy, które chcesz zsynchronizować. Masz możliwość zsynchronizowania następujących elementów wykresu: symbol, kursor, interwał, czas i rysunki. Jeśli chcesz na przykład użyć tego samego symbolu na obydwu wykresach, wybierz "Symbol".

Zwróć uwagę, że rysunki mogą być synchronizowane tylko na tych wykresach, które zawierają ten sam symbol.