Least Squares Moving Average

Definicja

Średnia ruchoma najmniejszych kwadratów to krzywa przedstawiająca obliczenia regresji liniowej. Na każdym słupku wskaźnik wyświetla regresję liniową opartą na cenach w okresie określonym przez wartość Długość w ustawieniach.

Obliczenia

Pine Script
//@version=5
indicator(title = "Least Squares Moving Average", shorttitle="LSMA", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)
length = input(title="Length", defval=25)
offset = input(title="Offset", defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src, length, offset)
plot(lsma)

Podsumowanie

Średnia ruchoma najmniejszych kwadratów może być używana jako wskaźnik trendu i wskaźnik odwrócenia. Jest używany jako alternatywa dla innych tradycyjnych wskaźników, takich jak średnia ruchoma lub wykładnicza średnia ruchoma. Średnia ruchoma najmniejszych kwadratów ma inne obliczenie niż obie te średnie ruchome. Wskaźnik wyświetla regresję liniową opartą na cenach w określonym okresie czasu. Okres ten można zdefiniować w ustawieniach wskaźnika.