Strategia Consecutive Up/Down

Definicja

Strategia Consecutive Up/Down wchodzi w pozycję długą, jeśli dla co najmniej X kolejnych słupków bieżące zamknięcie jest większe niż poprzednie. Wchodzi w pozycję krótką, jeśli przez co najmniej Y kolejnych słupków bieżące zamknięcie jest niższe niż poprzednie. Dane wejściowe X i Y są zarządzane w ustawieniach strategii, do których można uzyskać dostęp, klikając prawym przyciskiem myszy strategię, gdy jest ona nałożona na wykres, lub klikając koło Ustawienia w lewym górnym obszarze wykresu. 

Obliczenia

Pine Script
//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (ups >= consecutiveBarsUp)
	strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")
if (dns >= consecutiveBarsDown)
	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Podsumowanie

Strategia Consecutive Up/Down została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o trendach. Może być używana w dowolnym przedziale czasowym i zależy od wartości przypisanych do kolejnych słupków w górę i kolejnych słupków w dół. Można to dostosować w ustawieniach strategii, a decyzja należy do Ciebie. Domyślną opcją strategii są 3 kolejne słupki wzrostowe i 3 kolejne słupki spadkowe. Oznacza to, że jeśli 3 kolejne słupki znajdują się powyżej lub poniżej poprzedniego zamknięcia słupka, strategia będzie wchodziła w pozycję długą lub krótką.