Strategia Bollinger Bands Directed

Definicja

"Kierunek Strategii” określa, jakie rodzaje zleceń strategia może tworzyć. Jeśli wartość ustawienia wynosi 0, może być to zarówno długa, jak i krótka pozycja. Jeśli ustawienie wynosi -1, może być to tylko pozycja krótka, a jeśli wynosi 1, tylko długa. Kierunek strategii wstęg Bollingera wchodzi w pozycje długie, gdy symbol przecina poniżej dolnego pasma wstęg Bollingera i w krótkie, jeśli symbol przecina się powyżej górnego pasma. Pamiętaj jednak, że w ustawieniach strategii możesz ustawić kierunek tak, aby był miał zastosowanie tylko do pozycji długich, krótkich, lub obu.

Obliczenia

Pine Script
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy directed", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input.int(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (ta.crossover(source, lower))
	strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandLE")
else
	strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper))
	strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BBandSE")
else
	strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Podsumowanie

Strategia Bollinger Bands Directed została stworzona, aby otwierać pozycje na kupno lub sprzedaż, gdy symbol jest potencjalnie nadmiernie rozciągnięty w stosunku do średniej ceny. Na przykład strategia może być nakierowana na zakup, jeśli symbol spadnie poniżej dolnej wstęgi Bollingera lub sprzedaż, jeśli przekroczy górną wstęgę Bollingera. Niektórzy inwestorzy mogą postrzegać to jako powrót do średniej, ponieważ wstęgi Bollingera są tworzone przy użyciu odchylenia standardowego średniej ceny symboli. Pamiętaj, że strategia jest ukierunkowana i w ustawieniach możesz kontrolować jej wartości, tj. jeśli wynosi 0, pozycje będą zarówno długie, jak i krótkie. Jeśli ustawienie wynosi -1 - tylko krótkie, a jeśli wynosi 1, tylko długie.