Strategia BarUpDn

Definicja

Strategia BarUpDn wchodzi w pozycję długą, jeśli bieżąca świeca jest zielona (zamknięcie > otwarcie) i otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej świecy. Jeśli bieżący słupek jest czerwony, a jego otwarcie znajduje się poniżej zamknięcia poprzedniego słupka, wchodzi w krótką pozycję. Jeśli procent strat dziennie przekroczy liczbę określoną w ustawieniach wskaźnika, wszystkie pozycje zostaną zamknięte.

Obliczenia

Pine Script code
//@version=5
strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
maxIdLossPcnt = input.float(1, "Max Intraday Loss(%)")
strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
if (close > open and open > close[1])
	strategy.entry("BarUp", strategy.long)
if (close < open and open < close[1])
	strategy.entry("BarDn", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Wnioski

Strategia BarUpDn opiera się na tym, czy określony słupek jest zielony i wyższy od poprzedniego słupka, czy też czerwony i niższy od poprzedniego słupka. Strategia szuka szybkich zmian cen i próbuje handlować tymi zmianami, potencjalnie wskakując na początek trendu wzrostowego lub spadkowego. Strategia BarUpDn jest również stosunkowo prosta i może służyć jako edukacyjny punkt wyjściowy dla nowych strategii Pine.