Średnia Krocząca Arnauda Legoux

Definicja

Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) różni się od innych średnich ruchomych ze względu na swoje specyficzne projektowanie, które wykorzystuje rozkład normalny przesunięty o obliczone przesunięcie, aby średnia była skierowana ku bardziej niedawnym dniom, zamiast być bardziej równomiernie skupioną w okienku. Korzystając z ogólnego Ramienia Średniej Ruchomej, ALMA może korzystać z różnych wskaźników w połączeniu z własnymi zdolnościami i działać w wielu ramach czasowych, włączając w to niestandardowe rodzaje świec.

Historia 

Wskaźnik Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) został opracowany przez Arnauda Legouxa i Dimitriosa Douzis-Loukasa podczas próby stworzenia nowej i ulepszonej średniej ruchomej, która zaprezentuje zaawansowaną gładkość i reaktywność w porównaniu do innych średnich ruchomych w momencie jej opracowania. Legoux twierdził, że średnia ruchoma ALMA była znacząco inspirowana filtrem Gaussa i często porównuje swoją opracowaną średnią ruchomą do Hull Moving Average (HMA), która podobno jest przewyższana przez ALMA w skuteczności i gładkości.

Obliczenia

  1. Aby obliczyć średnią ruchomą Arnaud Legoux Moving Average (ALMA), należy najpierw obliczyć ważoną sumę wielkości okna przy użyciu wprowadzonej serii danych i wag danego rozkładu Gaussa z wartością szczytową określoną przez przesunięcie i szerokością określoną przez sigmę. .
  2. Następnie ta ważona suma jest dzielona przez sumę wszystkich wag.

Podsumowanie

Głównym celem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) jest generowanie najbardziej niezawodnych sygnałów w porównaniu do innych średnich ruchomych. W tym celu ALMA stosuje średnią od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej, tworząc tym samym linię kombo. Sygnał kombo jest następnie dostosowywany przez zastosowanie przesunięcia Gaussa, który może dostosować linię kombo do bieżącej ceny oraz sigmy.

Na co zwracać uwagę

Średnia ruchoma Arnaud Legoux Moving Average składa się z trzech elementów:

Okno: Ten element to okres. Domyślnie okno jest ustawione na 9 okresów, ale można je dostosować do dowolnego stylu handlowego.

Element "Offset" to wartość Gaussa, która jest stosowana do linii combo i może być dostosowana do bieżącej ceny. Domyślnie jest ustawione na 0,85, ale ustawiając je na 1, można je w pełni dopasować do bieżącej ceny (podobnie jak w przypadku wykładniczej średniej ruchomej (EMA) z ustawieniem 0, która działa jak prosta średnia ruchoma (SMA)). Zalecana wartość to 0,85, ale można ją dostosować, jak w przypadku elementu okna.

Element "Sigma" to odchylenie standardowe, które jest stosowane do linii combo, aby wyglądała bardziej ostro. Domyślnie jest ustawione na 6 i nie zaleca się zmiany tego ustawienia. Wartość 6 jest inspirowana procesem Six Sigma .

Podsumowanie

Podsumowując, Arnaud Legoux Moving Average to średnia ruchoma, która została zaprojektowana specjalnie w celu uzyskania optymalnej gładkości i reaktywności. Została stworzona, aby wyróżnić się jako lepsza średnia ruchoma w czasie jej rozwoju i jest często uważana za wiodącą średnią, którą śledzi wielu traderów i inwestorów podczas analizy rynku. Aby śledzić tę średnią bez dostępu do niej w swoim narzędziu analizy, należy dostosować preferowane ustawienia wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i/lub prostej średniej ruchomej (SMA), jak opisano w sekcji powyżej.