Rob Booker Ziv Ghost Pivots

Definicja

Ziv Ghost Pivots to dynamiczny wskaźnik używany do ustalenia poziomu celu pivot dla konkretnej transakcji. W ustawieniach wskaźnika znajduje się wiele opcji, w tym okresy pivotów: 4 godziny, kolejny dzień (8 godzin), kolejny tydzień i kolejny miesiąc. Te ustawienia pozwalają użytkownikowi zobaczyć poziomy celów pivot dla wybranych okresów w ustawieniach wskaźnika.

Podsumowanie

Rob Booker, doświadczony przedsiębiorca i trader walutowy, sugeruje stosowanie wskaźnika Ziv Ghost Pivots i wybieranie wyłącznie "następny tydzień pivot" dla prognozowania poziomu celu pivot. Ta konkretna metoda pokazuje użytkownikowi, gdzie znajdowałby się pivot odpowiadający końcowi tygodnia. Booker twierdzi, że ta strategia jest doskonałym "celem zysków".

Ghost Pivot nazywa się tak, ponieważ cel pivotu technicznie jeszcze nie istnieje... jeszcze. Jeśli dostosujesz ustawienia na następny tydzień, wciąż jest to bieżący tydzień, a więc pivoty są przewidywaniem. Duszek pivotu pokazuje, gdzie znajdowałby się cel, gdyby dzisiaj był pierwszym dniem kolejnego tygodnia.

Na co zwrócić uwagę

Aby uzyskać cel o wysokiej prawdopodobieństwie, Booker zaleca, aby traderzy uważnie obserwowali czwartki i piątki.

Podsumowanie

Wskaźnik Ziv Ghost Pivot jest idealny dla traderów, którzy poszukują targetów o wysokim prawdopodobieństwie. Chociaż Ghost Pivots nie istnieją w momencie, gdy są używane, pokazują, jak będą wyglądać przyszłe poziomy, aby traderzy mogli działać na zyskownych targetach. Przez dostosowywanie okresów pivotów w ustawieniach wskaźnika, użytkownicy mogą bawić się i wybierać najlepsze ustawienia dla siebie.