Volatility Stop

Definicja

Volatility Stop jest wskaźnikiem technicznym używanym przez traderów do ustawiania skutecznych stop-lossów. Dzięki temu wskaźnikowi traderzy są w stanie wypracować równowagę między osiąganiem zysków a kontrolowaniem ryzyka na rynku. Stop-loss musi być znacznie ściślejszy, aby kontrolować ryzyko, ale jednocześnie wystarczająco szeroki, aby dać rynkowi swobodę w oddychaniu i uniknąć zbyt wczesnego zakończenia transakcji.

Obliczenia

Aby rozpocząć obliczenia dla wskaźnika Volatility Stop, kluczowe jest zrozumienie trzech najważniejszych koncepcji związanych z zastosowaniem stop-lossu opartego na zmienności: pomiar zmienności, mnożnik zabezpieczenia i kotwica cenowa. Przeanalizujmy te koncepcje dokładniej.

Pomiar zmienności. Traderzy muszą najpierw wybrać sposób pomiaru zmienności. Można to zrobić za pomocą odchylenia standardowego.

Bezpieczny mnożnik. Decydując się na bezpieczny mnożnik, traderzy dodają pewnego rodzaju bufor na rynku, aby wyciszyć szum. Ponadto, bezpieczny mnożnik może sygnalizować, jak agresywny trader jest w umieszczaniu stop-loss. Na przykład, bezpieczny mnożnik może być ustawiony na wielokrotność 3, ale jest ustawiany w oparciu o preferencje tradera. Posiadanie niższej wielokrotności pozwoli na bardziej ścisłe ustalenie stop-loss, z kontrolą ryzyka projektowaną dla potencjalnego zysku. Z drugiej strony, wyższa wielokrotność będzie projektować stop-loss z większym ryzykiem pozostałym, ale z większą amplitudą rynkową. Wybrana wielokrotność ma więc zdolność odzwierciedlenia tego, czego trader oczekuje w zakresie akcji cenowej na rynku.

Price anchor (tzw. kotwica cenowa). Wartość, którą otrzymasz po zdecydowaniu o miarze zmienności i mnożniku bezpieczeństwa, będzie wynikiem odległości twojego stop-lossa, szczególnie w odniesieniu do ceny. Na przykład, jeśli używasz odchylenia standardowego 7 jako miary zmienności, a mnożnik bezpieczeństwa wynosi 3, wynikająca z tych wartości wartość to 21 (7 x 3 = 21). Następnie wybierz swoją kotwicę cenową, na przykład może to być ostatnia cena zamknięcia.

Najczęściej stosowanymi punktami kotwiczenia cenowego są szczyty, dołki i zamnięcia świec. Dodatkowo, średnie kroczące (MA) mogą również być używane przez traderów jako punkt kotwiczenia cenowego. Przy wejściu na pozycję długą lub krótką, ustawienie kotwiczenia cenowego jako najwyższego lub najniższego punktu ceny, odpowiednio, może przewidywać ściślejszy stop-loss. Korzystając z ceny zamknięcia jako punktu kotwiczenia, traderzy uzyskają bardziej wygładzony wynik.

Odległość stop lossa można określić na podstawie wartości wybranej z ceny kotwicowej. To pomoże traderom ostatecznie ustalić miejsce, gdzie umieścić stop loss. Umieszczenie zależy od pozycji tradera (pozycja długa lub krótka). Następnie od wartości ceny kotwicznej odejmuje się iloczyn wartości odchylenia standardowego i mnożnika bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Istnieje wiele różnych metod zatrzymania z uwzględnieniem zmienności na rynku, które pomagają traderom znaleźć odpowiednią równowagę między zyskiem a zarządzaniem ryzykiem. Przeanalizujmy kilka z nich i zobaczmy, jak strategie mogą wynikać z zidentyfikowania trzech kluczowych składników wskaźnika Volatility Stop wymienionych w sekcji Obliczenia.

Wstęgi Bollingera. Wskaźnik wstęg Bollingera opiera się na odchyleniu standardowym zarówno w obliczeniach, jak i w wykonywaniu, i dlatego jest świetnym narzędziem do użycia razem z Volatility Stop. Dolna wstęga może szczególnie dobrze działać jako stop-loss dla długiej pozycji, chociaż wskaźnik nie został zaprojektowany z myślą o pomocy w ustawieniu stop-loss. Wstęgi rozszerzają się, gdy najprawdopodobniej występuje wysoka zmienność, dlatego traderzy powinni uważać na projekcje wskaźnika, szczególnie gdy wstęgi oddalają się od ceny.

Wskaźnik Keltner Bands jest podobny do wskaźnika Bollinger Bands, jednak opiera się na średnim zakresie rzeczywistym (ATR), a nie na odchyleniu standardowym.

Na co zwracać uwagę

Stop-lossy mogą być zarządzane i czasami oparte na formacjach cenowych, ale również polegają na wsparciu i oporze, aby działać. Traderzy nie zawsze są w stanie znaleźć odpowiednie formacje akcji cenowej przy próbie umieszczenia stop-lossów. Jednak stop-lossy zawsze można umieścić na podstawie zmienności, dlatego wskaźnik Volatility Stop może być tak ważnym narzędziem dla traderów. Metody i strategie dostępne dla traderów korzystających z Volatility Stop są także obiektywne i łatwe do zaprogramowania, co czyni go jeszcze bardziej korzystnym dla traderów polegających na analizie algorytmicznej.

Jednak należy pamiętać, że traderzy powinni ostrożnie umieszczać stop-lossy i rozważyć ich umiejscowienie jako wysoki priorytet przy korzystaniu z tego wskaźnika. Umiejscowienie nie powinno być przypadkowe, lecz dobrze przemyślane i rozważne. Innymi słowy, umiejscowienie stop-lossów jest istotne.

Ograniczenia

Wskaźnik Volatility Stop ma kilka wad, w tym to, że trader musi dostosować parametry wejściowe. Parametry te mogą być ustawione domyślnie lub dostosowane przez tradera zgodnie z ich preferencjami.

Osoby korzystające z tego wskaźnika często zakładają, że bieżąca i przyszła zmienność rynkowa wynika z historycznej zmienności i dlatego będzie kontynuowana. Jednak nie zawsze jest to prawdą, dlatego traderzy powinni być świadomi, że analiza historycznej zmienności może nie mieć wpływu na bieżące i przyszłe stop-lossy.

Podsumowanie

Wskaźnik Volatility Stop pomaga w umieszczaniu skutecznych stop-lossów w celu wypracowania równowagi między zyskami z transakcji a kontrolowaniem ryzyka rynkowego. Umieszczanie stop-lossów jest istotne i nie powinno być przypadkowe. Pomaga to minimalizować ryzyko. Traderzy powinni również pamiętać, że korzystanie z innych wskaźników w połączeniu z Volatility Stop będzie pomocne w osiągnięciu ogólnego celu zarządzania zyskiem i ryzykiem.