Woodies CCI

Definicja

Wskaźnik Woodies Commodity Channel Index (CCI) to modyfikacja pierwotnego wskaźnika CCI, którego używają traderzy do pomocy w określaniu punktów zwrotnych. Wskaźnik Woodies CCI składa się z dwóch CCI ustawionych z okresami 6 i 14, z których jeden jest szybką krzywą, która jest używana do śledzenia i przewidywania ruchów wolniejszego CCI, a drugi to wolniejsza krzywa. Histogram jest również używany do śledzenia wyników wolniejszego CCI i wyrażany jest różnymi kolorami.

Historia 

Wskaźnik Woodie CCI należy do klasy oscylatorów, został stworzony przez Donalda Lamberta w latach 80. ubiegłego wieku.

Obliczenia

Do obliczenia wskaźnika Woodies CCI stosuje się następującą formułę:

cena def  = close+ low+ high

linDev def  = lindev (cena, długość)

wykres CCI = if linDev == 0 then 0 else (cena - Średnia (cena, długość)) / linDev / 0,015

wykres Kupione = kupione_zawyżone

wykreśl linię zerową = 0

wykres OverSold = over_sold

Przyjrzyjmy się bliżej tym definicjom. 

Typowa cena jest określana na podstawie średniej między maksimum, minimum i zamknięciem. Podział na trzy nie jest w tym przypadku ważny, ponieważ stosunek jest obliczany na końcu.

Linde lub linDev oznacza odchylenia liniowe i jest określany przez średnią bezwzględnych odchyleń liniowych ceny od jej średniej w okresie = Okres. Zobacz poniższy wzór, gdzie 0,015 reprezentuje wartość określoną przez autora skryptu.

Dania na wynos

Wskaźnik Woodies CCI składa się z dwóch CCI, jednego szybkiego i drugiego wolnego, oprócz wolnego histogramu CCI, który ma różne kolory. Kolory histogramu zależą od szeregu czynników i zostały wyjaśnione poniżej.

Histogram może składać się z dowolnego z czterech kolorów: czerwonego, zielonego, szarego i żółtego. Histogram jest szary przez 4 słupki, podczas gdy wolny CCI przekracza linię zerową. Jeśli wolny CCI nie przekracza już linii zerowej po tym czasie, histogram zmieni kolor na żółty na swoim 5-tym słupku. Od szóstego słupka i dalej histogram zmieni kolor na czerwony, jeśli CCI jest poniżej linii zerowej, lub na zielony, jeśli CCI jest powyżej linii zerowej.

Wskaźnik Woodies CCI ma tylko dwa parametry: okres CCI i okres TCCI.

Okres CCI to okres powolnego CCI.

Okres TCCI to okres szybkiego CCI.

Możesz znaleźć zalecane wartości dla przedziałów czasowych godzin za pośrednictwem naszej społeczności internetowej i kontaktując się z doświadczonymi traderami.

Czego szukać

Wskaźniki Woodies CCI oscylują w pobliżu linii zerowej. Jeśli wartość wskaźnika jest wysoka, podkreśla cenę wykupienia. Jeśli wartość wskaźnika jest niska, podkreśla wyprzedaną cenę. Czasami wartość wskaźnika jest równa zeru. W takich przypadkach inwestorzy powinni pamiętać, że sami ostatecznie określają liczbę w mianowniku równania dla Woodies CCI i mogą sprawdzić swoje równanie, aby upewnić się, że nie powoduje ono żadnych anomalii danych.

Podsumowanie

Wskaźnik Woodies Commodity Channel Index (CCI) pomaga określić dokładne punkty zwrotne na rynku finansowym. Składa się z dwóch CCI, jednej szybkiej krzywej, która służy do śledzenia i przewidywania ruchu wolniejszego CCI, a drugiej wolnej. Dodatkowo histogram służy do śledzenia wyników powolnego CCI i jest wyrażony różnymi kolorami, które określają wartości wskaźnika.