Formacja Downside Tasuki Gap - Spadkowa

Downside Tasuki Gap to formacja trzech świec występująca w trendzie spadkowym, która zwykle wskazuje na kontynuację trendu spadkowego. Pierwsza świeca jest długa i czerwona, po której następuje mniejsza czerwona świeca z ceną otwarcia, która znajduje się poniżej korpusu poprzedniej świecy. Trzecia świeca jest zielona i zamyka się w szczelinie utworzonej przez pierwsze dwie świece, nie mogąc jej całkowicie zamknąć. Niezdolność byka do zamknięcia tej luki sugeruje, że trend spadkowy może być kontynuowany.

Bycza wersja formacji Downside Tasuki Gap to Upside Tasuki Gap.

Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, tj. może mieć znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią kroczącą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.  
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 i SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.  
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwie różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne formacje. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.