Wybicie - zwyżkowe

Piercing to zwyżkowa formacja odwróconej świecy z dwiema świecami występująca w trendzie spadkowym. Pierwsza świeca jest czerwona i ma większy niż przeciętny korpus. Druga świeca jest zielona i otwiera się poniżej dołka poprzedniej świecy, tworząc lukę, a następnie zamyka się powyżej środka pierwszej świecy.

Formacja pokazuje możliwą zmianę momentum ze spadkowego na wzrostowy, co wskazuje, że wkrótce może nastąpić odwrócenie.

Niedźwiedzią wersją formacji Piercing jest formacja świecowa Zasłona Ciemnej Chmury.

Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, tj. dla formacji może mieć znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią ruchomą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, oznacza to trend wzrostowy.
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik osobno porównuje aktualną cenę do SMA50 i SMA50 do SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 poniżej SMA200, oznacza to trend spadkowy.
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwa różne SMA, 'SMA50, SMA200' opcja wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne wzorce. Natomiast „SMA50” opcja wykryje również słabsze trendy.