True Strength Index

Definicja

Wskaźnik True Strength Index to oscylator momentum przeznaczony do wykrywania, potwierdzania lub wizualizacji siły trendu. Czyni to, wskazując potencjalne trendy i ich zmiany poprzez crossovery, jednocześnie oscylując między terytorium dodatnim i ujemnym. Dodatnie odnosi się do kupujących, którzy mają większą kontrolę, a ujemne odnosi się do sprzedawców, którzy mają większą kontrolę.

Obliczenia

Wskaźnik Truth Strength Index można obliczyć w kilku prostych krokach. Poniżej znajdują się wzory i odpowiednie definicje do obliczeń.

Definicje

Ważne jest, aby wiedzieć, jak obliczyć EMA podczas obliczania wskaźnika True Strength Index. Tutaj możesz sprawdzić obliczenia dla wskaźnika EMA. 

  1. Rozpocznij obliczanie wskaźnika od zarejestrowania zmian cen i bezwzględnych zmian cen.
  2. Następnie oblicz 25-okresową zmianę ceny EMA i wynikającą z niej bezwzględną zmianę ceny 25-okresową EMA.
  3. Następnie musisz obliczyć wartość wskaźnika True Strength Index, podstawiając podwójnie wygładzoną zmianę ceny i podwójnie wygładzoną zmianę ceny bezwzględnej do formuły wskaźnika Prawdziwego Indeksu Siły.

Wnioski

Wskaźnik True Strength Index waha się między obszarem dodatnim i ujemnym, gdzie dodatni odnosi się do potwierdzenia byczego, a ujemny odnosi się do potwierdzenia niedźwiedziego. Dodatkowo, jeśli wskaźnik odbiega od ceny, może to być sygnałem, że trend cenowy jest słaby i/lub dalej słabnie, a w najbliższej przyszłości może odwrócić kierunek. Wskaźnik True Strength Index jest wyświetlany jako pojedyncza linia. 

Na co zwracać uwagę

Wskaźnik True Strength Index wykorzystuje pojedynczą linię, zwykle z okresem EMA 7-12 dla pojedynczej linii. Przecięcie linii sygnału występuje, gdy wskaźnik przecina linię sygnału. Jeśli przecina linię sygnału od dołu, może to uzasadniać możliwą długą pozycję. Jeśli True Strength Index przetnie poniżej linii sygnału z góry, może to uzasadniać możliwą pozycję sprzedaży lub krótkiej sprzedaży.

Wskaźnik generuje również sygnały dla crossoverów linii centralnej. Sygnały te określają kierunek momentum ceny i ostrzegają tradera, kiedy momentum jest silne i dodatnie (gdy wskaźnik jest powyżej zera) lub kiedy jest słaby i ujemny (gdy wskaźnik jest poniżej zera). Linia środkowa może być również wykorzystana do odchylenia kierunkowego. W takich przypadkach traderzy mogą zdecydować się na wejście tylko w długą pozycję, gdy wskaźnik jest przewidywany jako znajdujący się powyżej linii środkowej. Jeśli jednak wskaźnik był wyceniony poniżej zera, trader mógł wtedy zdecydować się na handel tylko krótkimi pozycjami. Ponadto wybicia i dywergencje są również używane przez traderów wykorzystujących wskaźnik True Strength Index jako sposób na identyfikację i określenie zmian dynamiki cen oraz ogólnych zmian cen.

Ograniczenia

Wskaźnik True Strength Index ostrzega traderów wieloma sygnałami, chociaż niektóre z nich są fałszywe i mogą wpływać na pozycję tradera. Fałszywe sygnały często odnoszą się do działań cenowych innych niż oczekiwano lub przewidywano po sygnale handlowym. Dlatego kluczowe jest stosowanie tego wskaźnika razem z innymi wskaźnikami do śledzenia cen. Dzięki dodaniu innych narzędzi analitycznych inwestorzy będą mogli łatwiej handlować w oparciu o więcej informacji i istotnych danych.

Ponadto przecięcia linii sygnałowych występują często i mogą nie zapewniać znacznych korzyści handlowych. Sygnały te muszą zostać przefiltrowane przez tradera, co można wspomóc dodatkowymi formami analizy, takimi jak inne wskaźniki i narzędzia, które odnoszą się do określonego rodzaju transakcji.

Dywergencje mogą być często trudne do zmapowania i polegania na tym wskaźniku. Jeśli dywergencja trwa zbyt długo, może w rezultacie dać niewielki wgląd w to, kiedy faktycznie nastąpi odwrócenie trendu. Ponadto dywergencja nie zawsze występuje, gdy cena wyraźnie się odwraca.

Podsumowanie

Indeks True Strength Index został stworzony, aby pokazać siłę trendu jako oscylatora. Robi to, wskazując potencjalne trendy i zmiany trendów poprzez skrzyżowania linii sygnałowych i wykrywanie dywergencji, ostrzegając tradera o słabości lub sile trendu.