ZigZag

Definicja

Wskaźnik Zig Zag służy do identyfikowania trendów cenowych i w ten sposób wykreśla punkty na wykresie, aby zaznaczyć, kiedy ceny odwracają się o większy punkt procentowy niż z góry określona zmienna lub znacznik. Punkty są połączone liniami prostymi, które pomagają traderowi zwizualizować akcję cenową. Ten wskaźnik ma na celu wyeliminowanie nieporozumień związanych z niewielkimi zmianami lub wahaniami cen i ma na celu prognozowanie zmian trendów w czasie. 

Obliczenia

Wskaźnik Zig Zag można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

ZigZag (HL, % zmiana = X , retrace = FALSE, LastExtreme = TRUE)
Jeśli  % change > = X, kreśli ZigZag  

Definicje

HL = Serie cen High-Low lub serie cen zamknięcia

% zmiana = Minimum price movement (as a percentage).

Retrace = Może to być zmiana w zniesieniu poprzedniego ruchu, zmiana zniesienia poprzedniego ruchu lub może to być również bezwzględna zmiana od szczytu do dołka.

LastExtreme = Odnosi się do skrajnej ceny, jeśli jest taka sama w wielu okresach (zwykle pierwsza lub ostatnia obserwacja ceny).

Wykonaj następujące kroki, aby obliczyć wskaźnik Zig Zag:

  1. Zacznij od wybrania punktu początkowego (swing high lub swing low).
  2. Następnie wybierz swój procentowy ruch ceny.
  3. Następnie musisz określić swój następny swing (swing high lub swing low),upewniając się, że różni się od punktu wyjścia.
  4. Następnie narysuj linię trendu od punktu początkowego do nowego punktu.
  5. Ponownie zidentyfikuj swój następny swing high lub long, upewniając się, że różni się on od punktu utworzonego w kroku 3.
  6. Narysuj nową linię trendu łączącą te punkty.
  7. Powtórz te kroki dla następnego swingu high lub low.

Wyjścia

Odfiltrowując małe ruchy cen, wskaźnik Zig Zag jest w stanie skupić uwagę tradera na trendach i ich kierunku. Wskaźnik Zig Zag doskonale nadaje się do podkreślania kierunku trendu i obniżania poziomu hałasu. Najlepiej sprawdza się na silnych, rozwijających się rynkach. Wskaźnik Zig Zag nie ocenia ani nie przewiduje przyszłych trendów, ale pomaga identyfikować i wykreślać wzloty i upadki wahań. 

Ograniczenia

Podobnie jak wiele innych wskaźników podążających za trendem, wskaźnik Zig Zag projektuje sygnały kupna i sprzedaży oparte na historycznych i przeszłych cenach, które nie zawsze przewidują przyszły kierunek trendu cenowego. To powiedziawszy, nie jest niczym niezwykłym, że linia Zig Zag pojawia się po tym, jak większość trendu już się pojawiła i zniknęła.

Traderzy powinni być świadomi faktu, że linie Zig Zag nie zawsze są trwałe. Jeśli nastąpi odwrócenie ceny, wskaźnik zacznie rysować nową linię. Jeśli ta nowa linia nie osiągnie ustawienia procentowego określonego przez wskaźnik, a dodatkowo cena papieru wartościowego odwróci kierunek, wówczas linia jest usuwana z wykresu i zastępowana rozszerzoną wersją linii Zig Zag, która następnie pasuje pierwotny kierunek trendu.

Ze względu na opóźnienie niektórzy inwestorzy będą używać wskaźnika w celu potwierdzenia kierunku trendu, a tym samym siły lub słabości, zamiast próbować dokonać idealnego wejścia lub wyjścia. Może to stanowić ograniczenie, ponieważ odczyty nigdy nie są w 100% dokładne. Lag może również wpływać na odczyt wskaźnika. Traderzy powinni być tego świadomi podczas korzystania ze wskaźnika Zig Zag i powinni również rozważyć użycie go jako dodatku do innych wskaźników podążających za trendem, aby uzyskać dokładniejsze i bardziej zyskowne wyniki handlowe.

Podsumowanie

Wskaźnik Zig Zag identyfikuje trendy cenowe i wykreśla punkty na wykresie, aby zaznaczyć odwrócenie cen, gdy różnią się one o większy punkt procentowy niż z góry określona zmienna. Punkty są połączone liniami prostymi, które pomagają traderowi określić ogólne trendy cenowe. Linie wskaźnika Zig Zag pojawiają się, gdy występuje znaczny ruch między wzlotami i spadkami wahań. Wskaźnik pomaga również odfiltrować wszelkie niewielkie ruchy cen, ułatwiając traderowi skupienie się wyłącznie na trendzie, jego kierunku i poziomach siły.