Fraktal Williamsa

Definicja

Wskaźnik Fraktal Williamsa ma na celu wykrycie punktów odwrócenia trendu poprzez maksima i minima. Jest znany jako jeden z pierwszych wskaźników wykorzystujących fraktale i wprowadzający je do głównego nurtu handlu. Wskaźnik zazwyczaj składa się z pięciu świec lub słupków na wykresie cenowym i jest oznaczony strzałką w górę lub w dół, sygnalizującą jego status jako wysoki lub niski.

Historia 

Wskaźnik ten został opracowany i nazwany przez Billa Williamsa. Był doświadczonym traderem i analitykiem technicznym, który wprowadził wskaźnik po raz pierwszy w swojej książce z 1995 roku, "Trading Chaos". Niektórzy uważają, że Williams i jego książka były pierwszymi, które uczyniły z fraktali główny składnik świata handlowego.

Wnioski

Wskaźnik Fraktal Williamsa zyskał na popularności, ponieważ był jednym z pierwszych wskaźników, które wprowadziły fraktale i metodologię fraktalną do świata handlu.

Strzałki wskazują, gdzie znajdują się fraktale na wykresie. Wskaźnik zazwyczaj jest ustawiony na wyświetlanie fraktali opartych na zasadzie 5 świec. W zależności od tradera, można zmienić ustawienia wskaźnika, aby obejmował liczbę świec, które chciałbyś uwzględnić w jednym fraktalu.

Według Williamsa, wskaźnik Fraktal powinien być używany w strategiach handlowych opartych na przebiciu poziomów cenowych. Przebicie jest sygnalizowane, gdy cena przesuwa się co najmniej jeden punkt powyżej lub poniżej poprzedniego poziomu ceny fraktalu.

Podobnie, przebicie poprzedniego fraktalu jest nazywane przełamaniem kupujących w przypadku, gdy cena rośnie powyżej poprzedniej strzałki w górę, wskazującej fraktal. Odwrotnym zdarzeniem, gdy cena spada poniżej poprzedniej strzałki w dół, wskazującej fraktal, jest przełamanie sprzedających. Williams uważa, że przebicie kupujących lub sprzedających stanowi sygnał do otwarcia pozycji handlowej.

Warto również zauważyć, że ten wskaźnik jest znacznie skuteczniejszy w analizie transakcyjnej, gdy jest łączony z innymi wskaźnikami i narzędziami. Rozważmy na przykład połączenie go z wskaźnikiem Williams Alligator(również stworzonym przez tego samego autora). W tym przypadku trader mógłby użyć wskaźnika Fraktal do znalezienia poziomów wejścia na rynek, a następnie użyć wskaźnika Alligator Williamsa jako filtra, unikając otwierania pozycji na poziomie przełamania w słabym, beztrendowym rynku.

Na co zwracać uwagę

Często spotyka się, że traderzy umieszczają oczekujące zlecenia stop kilka punktów powyżej lub poniżej przewidywanego poziomu fraktala w celu otwarcia pozycji w przypadku przełamania. W szczególności w tych przypadkach stop loss jest ustawiony na poziomie przedostatniego przeciwległego fraktala.

Ograniczenia

According to the principles of the indicator, there will always be considerable fractal lag (two or more candlesticks, give or take). It is a part of the indicator and it should be considered when traders opt to use it.

Zgodnie z zasadami wskaźnika, zawsze występuje znaczne opóźnienie fraktalowe (dwie lub więcej świeczek, +/-). Jest to element wskaźnika, który należy uwzględnić, gdy traderzy decydują się go użyć.

Podsumowanie

Wskaźnik Fraktal Williamsa sięga 1995 roku i przypisuje mu się jedno z pierwszych połączeń fraktali i handlu. Zwykle pokazuje się go na wykresie cenowym pięcioma świeczkami lub słupkami, przy czym trzecia świeczka zawsze prezentuje się jako najwyższy lub najniższy poziom. Wskaźnik jest oznaczony na wykresie strzałką w górę lub w dół, sygnalizującą jego status wysokiego lub niskiego poziomu, i często używany jest w połączeniu z wskaźnikiem Alligator Williamsa.