Widzę opcje „Przedział czasowy” i „Czekaj na zamknięcie przedziału czasowego” w ustawieniach wskaźnika. Co to oznacza?

Analiza wielu ram czasowych (MTF) to proces, w którym inwestorzy mogą zobaczyć ten sam pasek/wskaźnik w wyższych ramach czasowych niż wykres. Traderzy używają MTF do umiejscowienia akcji cenowej na wykresie w szerszym, długoterminowym kontekście.

Wiele z naszych wbudowanych wskaźników ma funkcjonalność MTF. W takim przypadku zakładka „Ustawienia/Dane wejściowe” skryptu będzie zawierała sekcję „Wiele ram czasowych” z rozwijaną listą Ramy czasowe, z której można wybrać ramy czasowe, na podstawie których ma być obliczany ten konkretny wskaźnik. Pozwala to spojrzeć np. na wykres 1h i jednocześnie zobaczyć dzienną średnią kroczącą.

W idealnym przypadku przedział czasowy wskaźnika powinien być wyższy niż wykres, aby zapewnić szerszą perspektywę. Korzystanie z interwałów czasowych niższych niż na wykresie spowoduje fragmentaryczne wyniki, ponieważ dla każdego słupka na wykresie będzie kilka słupków z przedziału czasowego wskaźnika i zostanie wyświetlona tylko wartość ostatniego intrabaru (nie można wyświetlić wielu wartości dla jednego słupka wykresu) .

Jeśli chcesz dodać nowe przedziały czasowe do listy rozwijanej „Przedział czasowy”, możesz to zrobić, dodając je do głównego menu rozwijanego „Przedział czasowy” dostępnego na stronie wykresu. Lista niestandardowych ram czasowych jest współdzielona między dwoma menu.


Ustawienie „Czekaj na zamknięcie przedziału czasowego” określa zachowanie, gdy przedział czasowy wskaźnika jest wyższy niż przedział czasowy wykresu. Gdy zaznaczona jest opcja „Czekaj na zamknięcie przedziału czasowego”, wartości z wyższych przedziałów czasowych pojawiają się i są łączone na wykresie dopiero po zakończeniu wyższego przedziału czasowego. Na przykład wskaźnik z przedziałem czasowym „1 godzina” wyświetlany na wykresie minutowym zwróci wartość tylko raz na 60 słupków, tj. gdy słupek godzinowy się zamknie i wartość zostanie potwierdzona. Ma to tę zaletę, że pozwala uniknąć ponownego malowania w czasie rzeczywistym. Wartości będą wizualnie połączone linią, ale między nimi nie będą znajdować się żadne dane.

Jeśli opcja „Czekaj na zamknięcie przedziału czasowego” nie jest zaznaczona, luki historyczne są wypełniane ostatnią zwróconą wartością. Na słupkach w czasie rzeczywistym ostatnia dostępna wartość będzie zwracana przy każdym tiku, co pozwala śledzić rozwój wartości wskaźnika w czasie rzeczywistym. Po włączeniu tego ustawienia wskaźnik będzie generował wartości nieprzemalowywane na słupkach historycznych, ale wartości odświeżające w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz włączyć funkcję MTF dla swojego niestandardowego wskaźnika Pine, zapoznaj się z tym artykułem Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej..