Opinie o brokerach

TradingView umożliwia użytkownikom łączenie się z określonymi brokerami i handlowanie w czasie rzeczywistym bezpośrednio z wykresu. Możesz napisać opinię na temat swojego brokera, aby poinformować wszystkich o swoich doświadczeniach. Aby to zrobić, musisz mieć rachunek rzeczywisty u tego brokera lub giełdy i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Nie możesz wystawić opinii, jeżeli jesteś zatrudniony lub bezpośrednio związany z brokerem.
  • Twoja opinia nie powinna zawierać języka, który jest oskarżycielski i może być postrzegany jako podżegający, zawiera zniesławiające oświadczenia lub w inny sposób narusza nasze dobre praktyki lub obowiązujące przepisy prawa.
  • Treść Twojej opinii nie powinna dotyczyć wyłącznie kwestii etycznych i/lub politycznych.
  • Twoja opinia nie powinna zawierać danych osobowych innej osoby ani żadnych innych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji lub kontaktu z inną osobą.
  • Opinia powinna być adekwatna do usług oferowanych przez brokera.
  • Twoja opinia nie powinna zawierać reklam ani linków.