Volume Oscillator

Definicja

Volume Oscillator (Oscylator Wolumenu) to wskaźnik składający się z dwóch średnich kroczących (MA) otaczających wolumen, z których jedna jest szybka, a druga wolna. Wartość MA powolnego wolumenu jest następnie odejmowana od wartości średniej ruchomej fastlow. Oscylator wolumenu mierzy wolumen, analizując związek między dwiema wspomnianymi średnimi ruchomymi.

Obliczenia

Wskaźnik oscylatora wolumenu oblicza zarówno szybką, jak i wolną średnią ruchomą, które są ustawione przy różnych ustawieniach domyślnych. Szybka średnia ruchoma ma domyślne ustawienie 14, co oznacza okres 14 dni lub tygodni. Z drugiej strony wolna średnia ruchoma wolumenu ma domyślne ustawienie 28, co oznacza okres 28 dni lub tygodni. 

Wnioski

Wskaźnik oscylatora wolumenu często wykorzystuje analizę wolumenu do określenia swoich wartości. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm z tych zasad.

Najpierw przeanalizujmy, w jaki sposób wzrost lub spadek ceny wraz ze wzrostem wolumenu może potencjalnie sygnalizować siłę trendu. W tym przypadku kluczowa jest analiza i podążanie za szybkim wolumenem MA. Jeśli jest powyżej MA wolnego wolumenu, a oscylator wolumenu powyżej linii zerowej, wynik może potwierdzić kierunek ceny i trend rynkowy, niezależnie od tego, czy jest to trend wzrostowy, czy spadkowy.

Następnie możemy przyjrzeć się, w jaki sposób wzrost lub spadek ceny wraz ze spadkiem wolumenu może potencjalnie sygnalizować słabość trendu. W tym przypadku kluczowa jest analiza i podążanie za szybkim wolumenem MA. Jeśli jest poniżej MA wolnego wolumenu, a oscylator wolumenu znajduje się poniżej linii zerowej, wynik może ostrzec tradera, że kierunek cen i ogólny trend rynkowy są słabe.

Na co zwracać uwagę

Kiedy zauważalny jest wzrost ceny, mogą wystąpić dywergencje oscylatora wolumenu. Te dywergencje często wiążą się ze spadkiem ogólnego wolumenu, czego inwestorzy powinni być świadomi. Kiedy pojawia się dywergencja, MA o szybkim wolumenie jest poniżej MA o wolnym wolumenie, a oscylator wolumenu jest pokazany poniżej linii zerowej. Dywergencje, szczególnie w przypadkach takich jak ten powyżej, często mogą służyć jako ostrzeżenie dla traderów i sygnał, obecny kierunek cen jest słaby i potencjalnie może nastąpić odwrócenie trendu w najbliższej przyszłości.

Trader zobaczy, jak wynikowy histogram waha się powyżej i poniżej linii zerowej, co pomaga w prognozowaniu wglądu w trend cenowy i określaniu, czy jego kierunek jest silny, czy słaby. Wartości dodatnie są wykreślane powyżej linii zerowej i sugerują, że istnieje wystarczające wsparcie rynkowe, aby cena mogła kontynuować obecny kierunek trendu. Z drugiej strony wartości ujemne są wykreślone poniżej i sugerują brak wsparcia rynkowego, co wskazuje na stagnację ceny lub wskazuje na odwrócenie trendu.

Ograniczenia

Zawsze lepiej jest używać wielu wskaźników analizy technicznej niż trzymać się jednego stałego wskaźnika. Nie chciałbyś polegać na jednym wskaźniku do analizy rynku, dlatego sugerujemy użycie wielu wskaźników, aby wspomóc swoje transakcje. Ostatecznie żaden pojedynczy wskaźnik nie może być w 100% niezawodny, więc upewnij się, że chronisz swoje środki i interesy, korzystając z różnych narzędzi, które doprowadzą Cię tam, gdzie chcesz.

Podsumowanie

Oscylator wolumenu to pomocny wskaźnik analizy technicznej, który prognozuje siłę lub słabość trendów cenowych. Analizując wolumen, inwestorzy są w stanie określić więcej potencjalnych transakcji i mogą stwierdzić, że ten wskaźnik, oprócz innych wskaźników i narzędzi zorientowanych na trendy to coś, co warto mieć w zanadrzu