Korzystanie z publicznych komentarzy

Użytkownicy mogą pisać komentarze do innych użytkowników w celu przekazania opinii, zadawania pytań lub rozmowy z autorem. Komentarze są dozwolone tylko dla osób, które potwierdziły swoje konto poprzez uwierzytelnienie mobilne. Oto kilka wskazówek dotyczących komentowania:

  • Zadawaj odpowiednie pytania i formułuj je jasno, aby autor mógł łatwo na nie odpowiedzieć.
  • Unikaj rozpowszechniania podobnych komentarzy w wielu postach. Odpowiadając na inne komentarze, postępuj zgodnie ze strukturą wątku i użyj przycisku odpowiedz.
  • Zachowuj się z szacunkiem, bądź uprzejmy i konstruktywny, nawet jeśli nie zgadzasz się z autorem.
  • Komentarze mogą być edytowane tylko w ciągu 15 minut od publikacji. Po tym czasie nie będzie można ich już edytować.
  • Nie używaj komentarzy, aby podzielić się swoimi pomysłami lub uzyskać większą widoczność dla siebie. Odpowiadając na pomysł, musisz uzasadnić, dlaczego zgadzasz się lub nie zgadzasz z pomysłem autora.

Oprócz powyższych wskazówek, do komentarzy publicznych mają zastosowanie wszystkie zasady ogólnych dobrych praktyk.