Jak mogę włączyć korektę danych dla dywidend?

Czym są dywidendy i jak mogą wpływać na cenę akcji?

Dywidenda to dystrybucja części zysków spółki do klasy jej akcjonariuszy, zgodnie z ilością i rodzajem akcji przez nich posiadanych posiadanych. Dywidendy są wypłacane głównie co kwartał, ale w rzadkich przypadkach spółka wypłaca dywidendę co miesiąc lub co rok. Spółki nie są zobowiązane do wypłaty dywidendy, a jeśli napotkają presję finansową, mogą całkowicie anulować dywidendę.

Gdy spółka wypłaca dywidendę, jej wartość jest pomniejszana o wypłaconą kwotę. Dzieje się tak, ponieważ pieniądze opuszczają bilans firmy i są wysyłane do akcjonariuszy. W związku z tym spółka ma w swoich księgach mniej gotówki niż przed wypłatą dywidendy i cena jej akcji może to odzwierciedlać. Jednak ta wartość jest przekazywana akcjonariuszom, którzy uzyskują zwrot z dywidendy. Tak więc, podczas gdy wartość firmy może spadać, całkowity zwrot dla akcjonariuszy rośnie o kwotę wypłaconą w formie dywidendy.

Ważne jest, aby dostosować wykres pod kątem dywidend, aby zwizualizować ich wpływ. Dotyczy to zwłaszcza akcjonariuszy długoterminowych. Wykres skorygowany o dywidendę pokazuje całkowity zwrot z aktywów. Oznacza to, że dodaje wypłacone dywidendy z powrotem do ceny akcji.

Jak mogę włączyć korektę danych dla dywidend?

Aby włączyć korektę dywidend, kliknij przycisk adj na dolnym panelu wykresu. Wykres zostanie następnie dostosowany, aby odzwierciedlić wypłaty dywidendy. Zerknij na obrazek poniżej.


Jeśli nie możesz znaleźć przycisku adj w dolnym panelu wykresu, oznacza to, że korekty ceny dla aktualnie wyświetlanego instrumentu nie są dostępne.