Dywergencja

Definicja

Dywergencja występuje, gdy cena aktywów zmienia się w kierunku przeciwnym do określonego wskaźnika technicznego lub w innym kierunku niż inne istotne dane. Wskaźnik dywergencji ostrzega traderów i analityków technicznych o zmianach w trendzie cenowym, często o osłabieniu lub zmianie kierunku.

Dywergencja może być dodatnia, co oznacza możliwość zmiany ceny aktywa w górę, lub może być ujemna, co oznacza możliwość zmiany ceny aktywów w dół.

Wnioski

Dywergencja często działa z innymi wskaźnikami i danymi. Jest zwykle używana przez analityków technicznych i traderów, gdy cena aktywów porusza się w kierunku przeciwnym do kierunku innego wskaźnika.

Jak wspomniano powyżej, pozytywna dywergencja wskazuje, że cena może zacząć rosnąć i zwykle występuje, gdy cena spada, ale inny wskaźnik przeciwdziała temu kierunkowi, przesuwając się w górę. Innymi słowy, wyświetlanie zwyżkowych sygnałów.

Ujemna dywergencja wskazuje, że cena może zacząć spadać i zwykle występuje, gdy cena rośnie, podczas gdy inny wskaźnik również spada. Innymi słowy, pokazywanie sygnałów spadkowych.

Na co zwracać uwagę

Dywergencja jest najczęściej używana do śledzenia i analizowania momentum w cenie aktywów oraz prawdopodobieństwa odwrócenia ceny w ramach obecnego trendu. Korzystając z dywergencji, inwestorzy i analitycy mogą zdecydować, czy chcą opuścić pozycję, czy też ustawić stop loss w przypadku, gdy dywergencja jest ujemna, a ceny zaczynają spadać.

Ograniczenia

Najlepiej jest używać dywergencji za pomocą innych wskaźników i narzędzi analitycznych, aby pomóc zidentyfikować i potwierdzić zmiany trendów i główne wzorce rynkowe. Nie należy polegać na dywergencji jako takiej, aby przekazać istotne informacje, które musisz znać jako inwestor. Kontrola ryzyka jest kluczowa w twojej analizie, a fakt, że dywergencja nie zawsze występuje w odwróceniu cen, zdecydowanie powinien być tym, co popycha cię do połączenia jej z innymi narzędziami i wskaźnikami.

Dodatkowo dywergencja mogą odzwierciedlać zmiany długoterminowe lub krótkoterminowe. Podczas podejmowania szybkich decyzji działanie wyłącznie na podstawie dywergencji może okazać się szkodliwe dla Twojego handlu. Upewnij się, że masz inne czynniki ryzyka zastosowane do wykresów i ogólnej analizy rynku.

Podsumowanie

Wskaźnik dywergencji pomaga inwestorom ocenić zmiany trendu cenowego i wskazuje, kiedy cena będzie się zmieniać zgodnie z kierunkiem innego wskaźnika lub w przeciwnym kierunku. Może być dodatni lub ujemny, ale należy pamiętać o jego ograniczeniach i o tym, że powinien być używany z innymi wskaźnikami, które mogą również monitorować trendy cenowe.