Wskaźnik Wolumenu Skumulowanego (CVI)

Definicja

Wskaźnik wolumenu skumulowanego (CVI) to bieżąca suma różnicy między liczbą akcji rosnących a liczbą spółek spadających. Pomyśl o tym jak o działającej tablicy wyników, śledzącej cały rynek i jego lepsze lub gorsze wyniki w ujęciu skumulowanym. 

Obliczenia

Wskaźnik wolumenu skumulowanego jest obliczany w następujący sposób: 

CVI = CVI z poprzedniego okresu  + (Akcje rosnące – Akcje spadające)

Definicje:

Akcje rosnące — liczba notowań rosnących w bieżącym okresie

Spadające akcje — liczba spadających akcji w bieżącym okresie

Wnioski

Dobrze jest używać wskaźnika skumulowanego wolumenu z innymi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej, a nie samodzielnie. CVI nie jest wystarczająco wszechstronny, aby namalować wyraźny sygnał handlowy lub inwestycyjny. Zamiast tego jest to szerokie narzędzie rynkowe do pomiaru szerokości. 

CVI pomaga potwierdzić, czy kapitał rynkowy wpływa do indeksu, czy też nie. Jeśli trendy CVI spadają, często zakłada się, że trend stracił część impetu i możliwe jest odwrócenie w przyszłości. Jeśli jednak CVI wykazuje tendencję wzrostową, może to oznaczać coś przeciwnego – że trend nabiera rozpędu. Może to być sygnał dla traderów, aby zaczęli zawierać transakcje zgodne z trendem.

Na co zwracać uwagę

CVI można wykorzystać do śledzenia szerokiego rynku i jego ogólnej siły w danym okresie. Chociaż CVI jest pomocny w ocenie szerokości rynku, można go również wykorzystać do zbadania podstawowego trendu, aby określić, czy więcej akcji rośnie niż spada w czasie.

Podsumowanie

Indeks skumulowanego wolumenu to wskaźnik najlepiej znany ze śledzenia trendów cenowych na rynku akcji i poza nim. Po dodaniu innych wskaźników analizowana formacja może pomóc określić, kiedy trend słabnie lub ogólnie spada, a także kiedy się wzmacnia lub ogólnie porusza się w górę. Należy pamiętać, że liczba nie jest tutaj tak ważna, a raczej formacja i ogólny trend analizowany przez CVI.