Krzywa Coppocka

Definicja

Krzywa Coppocka jest wskaźnikiem dynamiki cen służącym do określania głównych dołków na rynku akcji i jest obliczana jako średnia krocząca. Mówi się, że krzywa Coppocka została opracowana dla długoterminowych strategii obejmujących indeksy, fundusze ETF i inne płynne instrumenty, a nie handel intraday. Wskaźnik może służyć do identyfikowania głównych trendów rynkowych, określania kierunku trendów i kierowania długoterminowymi strategiami inwestycyjnymi lub handlowymi.

Historia 

Wzór użyty do obliczenia krzywej Coppocka został opracowany w 1962 roku przez Edwina S. Coppocka w wydaniu Barron’s z tamtego roku. Wskaźnik został pierwotnie wprowadzony jako długoterminowy wskaźnik kupna lub sprzedaży głównych indeksów. Po raz pierwszy został zaimplementowany w ten sposób, aby umożliwić indeksom identyfikację dużych trendów i kierowanie ich na nie.

Wyjścia

Krzywa Coppocka to oscylująca linia trendu, która waha się zarówno w górę, jak i w dół od zera, uwzględniając dwie szybkości zmian w swoich obliczeniach:

  1. 11-okresowa zmiana;
  2. 14-okresowa zmiana.

Krzywa przedstawia tempo zmian dla tych okresów, a następnie wyprowadza wskaźnik linii sygnału, który jest ekstrapolowany z tych danych przy użyciu 10-miesięcznej ważonej średniej kroczącej. Korzystając z krzywej, traderzy, inwestorzy i analitycy techniczni mogą spojrzeć na wskaźnik linii sygnałowej, aby pomóc w analizie i wyciągnięciu własnych wniosków inwestycyjnych na podstawie swoich ustaleń dotyczących transakcji średnio/długoterminowych.

Na co zwracać uwagę

Po prostu zastosuj krzywą Coppocka do wykresu, a następnie użyj analizy trendów, aby przeanalizować większy zakres, szukając miejsca, w którym krzywa Coppocka znajduje się powyżej lub poniżej linii zerowej.

Podsumowanie

Krzywa Coppocka została stworzona przez ekonomistę do średnio- i długoterminowej analizy trendów w indeksach, funduszach ETF i innych płynnych instrumentach. Mierzy tempo zmian i przedstawia wyraźny trend średnio- i długoterminowy.