Chande Kroll Stop

Definicja

Wskaźnik Chande Kroll Stop to stop dla pozycji krótkiej lub długiej. Przedstawia się jako czerwona i zielona (czasem niebieska) linia, która jest nakładana na wykres cen. Czerwona linia reprezentuje poziom stopu dla pozycji krótkiej, natomiast linia zielona reprezentuje poziom stopu dla pozycji długiej. Stop Chande Kroll jest obliczany na podstawie rzeczywistego zakresu i dlatego jest oznaczony jako niezależny od zmienności zaangażowanych instrumentów.

Historia 

Wskaźnik Chande Kroll Stop został po raz pierwszy omówiony, a później wdrożony w „The New Technical Trader” napisany przez Tushar'a Chande'a i Stanely'a Kroll'a. Ustanowiony jako wskaźnik podążający za trendem, Chande Kroll Stop identyfikuje stop tradera, obliczając średni rzeczywisty zakres trendu rynkowego, katalogując wszelkie zmiany rynkowe w tym procesie.

Obliczenia

Wskaźnik stop jest obliczany na podstawie średniego rzeczywistego zakresu zmienności instrumentu w związku z trendami rynkowymi. Stopery są umieszczane pod / na szczycie i dole ostatniego „n” słupka na wykresie. Różnica jest proporcjonalna do średniego rzeczywistego zasięgu na „n” słupków i otrzymane wartości są odpowiednio używane.

Wnioski

Należy pamiętać, że prawdziwy zakres to najwyższa wartość bezwzględna dla trzech wartości przedstawionych poniżej:

  1. Szczyt aktualnego słupka — dołek aktualnego słupka;
  2. Szczyt aktualnego słupka — zamknięcie poprzedniego słupka;
  3. Dołek aktualnego słupka — zamknięcie poprzedniego słupka.

Na co zwracać uwagę

Chande Kroll Stop może być używany na wiele sposobów. Powszechne jest sprzedawanie, gdy cena przekracza obie linie, podczas gdy kupowanie jest powszechne, gdy cena przekracza obie linie. Ponadto zaleca się handel, gdy dwie linie przecinają się w jakiś sposób.

Linie stopu Chande Kroll zaczynają się spłaszczać, gdy cena porusza się na boki, co z kolei pozwala na szerszy handel cenowy między obiema liniami. Świadomość pozycji na linii jest kluczem do zawarcia udanej transakcji, a inwestorzy powinni upewnić się, że handlują w kierunku trendu rynkowego.

Chande Kroll Stop można również użyć do zatrzymania zmian trendu. Kiedy zielona/niebieska linia przecina się powyżej czerwonej linii, podświetlany jest nowy trend wzrostowy. Kiedy czerwona linia przecina się poniżej zielonej/niebieskiej linii, podświetlany jest nowy trend spadkowy.

Podsumowanie

Wskaźnik Chande Kroll Stop to stop, który składa się z dwóch linii, które nakładają się na wykres cen. Jest on tworzony poprzez zbieranie prawdziwych średnich w określonym okresie czasu w celu zatrzymania strat handlowych do punktu, w którym byłyby one niestabilne na rynku i gdzie trend rynkowy najprawdopodobniej zmieniłby kierunek.