Balance of Power (BOP)

Definicja

Bilans sił (BOP) to oparty na cenie wskaźnik używany przez analityków technicznych do oceny ogólnej siły kupujących i sprzedających na rynku. BOP oscyluje wokół linii zerowej, gdzie wartości dodatnie wskazują na dominację rynku byka, a wartości ujemne na dominację rynku niedźwiedzia. Sam BOP nie jest szczególnie płynnym wskaźnikiem i dlatego najlepiej jest łączyć go ze wskaźnikiem, który może temu przeciwdziałać, zapewniając niezbędną płynność. Na przykład, łącząc BOP z prostą średnią kroczącą (SMA), wynikiem jest płynna, odpowiednia analiza do przeglądania.

Historia 

Wskaźnik Balance of Power (BOP) został opracowany przez Igora Livshina, a później został przedstawiony opinii publicznej w 2001 roku za pośrednictwem magazynu Stocks and Commodities. BOP mierzy trendy cenowe, oceniając siłę kupujących i sprzedających na rynku oraz określając, w których cenach dochodzi do ekstremalnych maksimów i dołków. 

Obliczenia

Aby obliczyć równowagę sił, użyj następującego wzoru:

Równowaga sił = (Cena zamknięcia – Cena otwarcia) / (Cena high – cena low)

Wyjścia

Bilans mocy (BOP) jest znany z tego, że oscyluje wokół zerowej linii środkowej, w zakresie od -1 do +1. Dodatni BOP wskazuje na dominację na rynku kupującego, podczas gdy ujemny BOP wskazuje na dominację na rynku sprzedającego. Gdy BOP jest równy zeru, oznacza to, że kupujący i sprzedający są równi na obecnym rynku.

Na co zwracać uwagę

Pamiętaj, że BOP może być używany do generowania określonych sygnałów transakcyjnych na skrzyżowaniach z linią środkową sugerujących co następuje:

  1. Rozważ zakup, gdy BOP staje się dodatni (przekraczając linię zerową), ponieważ może to oznaczać, że byki przejmują kontrolę.
  2. Rozważ sprzedaż, gdy BOP staje się ujemny (przecina się poniżej linii zerowej), ponieważ może to oznaczać, że kontrolę przejmują niedźwiedzie.

Ograniczenia

Sam wskaźnik Balance of Power jest dość niestabilny i najlepiej jest go połączyć z innym wskaźnikiem, który może temu przeciwdziałać z niezrównaną płynnością. Często jest on dobrze połączony z prostą średnią ruchomą (SMA).

Podsumowanie

Balance of Power (BOP) to oparty na cenie wskaźnik używany do analizy technicznej w celu określenia siły kupujących i sprzedających. Sam BOP nie jest szczególnie płynnym wskaźnikiem i dlatego najlepiej łączy się go ze wskaźnikiem, który może to zrobić, takim jak prosta średnia ruchoma (SMA).