Po zmianie ustawienia ’Interwał’ mój wskaźnik wyświetla wartość ‘n/a’

Niektóre wskaźniki na TradingView mają ustawienie ‘interwał’, które umożliwia korzystanie z funkcji MTF. Ustawienie to umożliwia obliczanie wskaźnika w innych ramach czasowych niż aktualny interwał wykresu. Więcej informacji na temat funkcji MTF znajdziesz w naszym Centum Pomocy.

Zacznijmy od otwarcia wykresu 1m i dodajmy do niego wskaźnik Średnia Krocząca (MA), który będzie obliczany na podstawie danych z interwału 5m. Oto jak to będzie wyglądało:

Jak widać w lewym górnym rogu, wskaźnik MA wyświetla n/a zamiast wartości liczbowej. Ale dlaczego tak się dzieje?

Gdy wskaźnik zażąda danych z interwału 5m, otrzymuje jedną wartość MA na każde pięć minut. Na wykresie jeden słupek jest równy 1m, więc mamy pięć razy więcej danych dla samego wykresu niż dla wskaźnika. Dlatego dla każdego z pięciu słupków możemy mieć tylko jedną wartość MA.

W tym przypadku rysowanie wskaźnika polega na przypięciu wartości MA do co piątego słupka i połączeniu tych punktów linią prostą. Ostatecznie otrzymujemy stosunkowo gładką linię MA, gdzie co piąty słupek ma przypisaną wartość MA, podczas gdy wszystkie słupki pomiędzy nimi nie mają tej wartości i wyświetlają n/a.

Jeśli w ustawieniach wskaźnika zmienisz styl linii na Linia z przerwami, zobaczysz gdzie znajdują się rzeczywiste wartości. Po wybraniu tego stylu wartości nie będą już połączone linią.

Na wykresie z danymi w czasie rzeczywistym wskaźnik będzie rysowany tylko do ostatniego zamkniętego słupka interwału wskaźnika. Dla wykresu z naszego przykładu wartości MA będą opóźnione od 1 do 4 słupków w stosunku do wykresu, ponieważ słupek 5m, na którym opiera się wskaźnik, nie został jeszcze zamknięty. Nowa wartość pojawi się zaraz po zamknięciu słupka 5m, więc będzie się to działo raz na pięć minut.