Formacja Engulfing - Spadkowa

Engulfing Bullish to formacja odwrócenia, która zwykle znajduje się na końcu danego trendu wzrostowego i składa się z dwóch świec. Podczas pierwszego dnia ta formacja świecowa wykorzystuje małe ciało świecy. Następnie następuje dzień, w którym korpus świecy całkowicie wyprzedza korpus z poprzedniego dnia i zamyka się w kierunku przeciwnym do trendu. Chociaż jest podobna do formacji outside reversal (zewnętrznej formacji wykresu odwrócenia), nie jest konieczne, aby ta formacja całkowicie wyprzedziła zakres (od maksimum do minimum), a raczej tylko otwarcie i zamknięcie.


Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, czyli może mieć dla niej znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu: 

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią kroczącą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 i SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwie różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne wzorce. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.