Formacja ABCD

Stosowanie

Narzędzie rysowania Formacja ABCD umożliwia analitykom wyróżnienie różnych czteropunktowych formacji wykresów. Użytkownicy mogą ręcznie rysować i przesuwać cztery odrębne punkty (ABCD). Punkty ABCD tworzą trzy osobne odcinki, które łączą się, tworząc formację. Wspomniane trzy odcinki to AB, BC, i CD.

Każdy z czterech punktów (ABCD) reprezentuje znaczący szczyt lub dołek na wykresie. Dlatego też trzy wyżej wymienione odcinki (AB, BC, CD) reprezentują różne trendy lub ruchy cen w przeciwnych kierunkach.

W rezultacie występują trzy główne formacje ABCD, które są najbardziej powszechne. Formacje te mogą być bycze lub niedźwiedzie. Należy zauważyć, że bardzo rzadko zdarza się, aby długość linii i proporcje były dokładne co do milimetra. Analiza techniczna nie jest nauką ścisłą. Dlatego warto trochę poeksperymentować.

Trzy główne formacje obejmują:

  1. AB=CD
  2. Klasyczne ABCD
  3. Rozszerzone ABCD

AB=CD

Zarówno czas jak i długość AB są równe czasowi i długości CD.

Klasyczne ABCD

CD powinno wynosić 127.2% lub 161.8% BC.

Rozszerzone ABCD

CD powinno wynosić 127.2% lub 161.8% AB.

Styl

Obramowanie

Zmienia kolor obramowania, a także jego grubość.

Opcje tekstu

Zmienia kolor tekstu, rodzaj i rozmiar czcionki. Możesz także wybrać pogrubienie tekstu i/lub kursywę.

Współrzędne

Cena 1

Pozwala precyzyjnie umieścić pierwszy punkt formacji (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala precyzyjnie umieścić drugi punkt formacji (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala precyzyjnie umieścić trzeci punkt formacji (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 4

Pozwala precyzyjnie umieścić czwarty punkt formacji (Cena 4) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie ustawień Widoczność możesz zmienić sposób wyświetlania narzędzia Formacja ABCD na wykresach w różnych interwałach: