Formacja XABCD

Aplikacja

Narzędzie do rysowania formacji XABCD pozwala analitykom wyróżnić różne pięciopunktowe wzorce wykresów. Użytkownicy mogą ręcznie rysować i manewrować pięcioma oddzielnymi punktami (XABCD). Punkty XABCD tworzą cztery oddzielne nogi, które łączą się, tworząc wzory wykresów. Cztery nogi są określane jako XA, AB, BC i CD.

Każdy z pięciu punktów (XABCD) reprezentuje znaczące maksimum lub minimum pod względem ceny na wykresie. Dlatego cztery wcześniej wspomniane nogi (XA, AB, BC, CD) reprezentują różne trendy lub ruchy cen, które poruszają się w przeciwnych kierunkach.

W rezultacie istnieją cztery główne formacje wykresów XABCD, które są najczęstsze. Te wzorce mogą być bycze lub niedźwiedzie.

Cztery główne formacje to:

 1. Formacja Gartley.
 2. Formacja Motyla.
 3. Formacja Kraba.
 4. Formacja Nietoperza.
Gartley

W tym przykładzie przyjrzymy się Byczej Formacji Gartleya:

 1. Formacja zaczyna się od trendu wzrostowego oznaczonego jako XA.
 2. Cena odwraca się z powrotem w A i zatrzymuje się w B. Współczynnik Zniesienia Fibonacciego dla AB powinien wynosić 61,8% przedziału cenowego A minus X.
 3. Cena odwraca się w punkcie B. Zniesienie BC powinno wynosić od 61,8% do 78,6% przedziału cenowego AB (nie długość linii). Jest to pokazane wzdłuż linii AC.
 4. W punkcie C cena odwraca się ze zniesieniem CD między 127% a 161,8% zakresu BC. Jest to pokazane wzdłuż linii BD.
 5. Cena D to punkt wejścia na rynek (kupna).
Motyl

W tym przykładzie przyjrzymy się Byczej Formacji Motyla:

 1. Przesunięcie od A do D powinno być przedłużeniem linii XA o 127,2% lub 161,8%.
 2. W zakresie wahań od A do D należy przestrzegać prawidłowego wzoru ABCD.
 3. W idealnej konfiguracji dwa trójkąty (XAB i BCD) powinny być prawie równe pod względem czasu. Jeśli nie, szukaj drugiego trójkąta (BCD) między 61,8% a 161,8% pierwszego trójkąta (XAB).
 4. Przejście powyżej 161,8% sugerowałoby, że zwyżkowy wzór został przerwany, a ruch spadkowy może być nieunikniony.
Krab
 1. AB powinno być zniesieniem 0,382 lub 0,618 linii XA.
 2. BC powinno być zniesieniem linii AB 0,382 lub 0,886.
 3. CD to rozszerzenie linii BC 2,24 lub 9,64.
Nietoperz
 1. AB to zniesienie 0,382 lub 0,500 linii XA.
 2. BC to zniesienie linii AB o 0,382 lub 0,886.
 3. CD może być rozszerzeniem linii BC 1,618 lub 2,618.

Styl

Etykieta

Może zmienić kolor tekstu, rodzaj i rozmiar czcionki. Możesz także wybrać pogrubienie i/lub kursywę tekstu.

Obramowanie

Możliwość zmiany koloru obramowania oraz jego grubości.

Tło

To pole wyboru umożliwia wypełnienie tła kanału równoległego XABCD Patter. Kolor wypełnienia i jego krycie można wybrać z rozwijanego menu obok.

Współrzędne

#1-5 (Cena, Słupek)

Te ustawienia umożliwiają precyzyjne rozmieszczenie punktów formacji za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie wzorca XABCD na wykresach z różnych przedziałów czasowych.