Co oznacza opcja One Step Back Building?

One Step Back (jeden krok wstecz) to sposób tworzenia 1-elementowych wykresów P&F, który jest ważnym elementem metody analizy wykresów Wyckoffa i pomaga analitykom wykresów P&F wyraźniej widzieć formacje.

W zwykłej metodzie konstrukcji figury wskazujące na zmianę ceny w przeciwnym kierunku są zawsze rysowane w nowej kolumnie. Na poniższym rysunku są to cyfry O (1) oraz najniższa cyfra w kolumnie X (2).

Rozważmy proces budowania One Step Back. Jeśli w bieżącej kolumnie jest tylko jedna cyfra (O (1) na rysunku) i powstaje nowa cyfra, która wskazuje zmianę ceny w przeciwnym kierunku (na rysunku jest to najniższa cyfra w kolumnie X (2) ), to ta nowa cyfra nie jest budowana w nowej kolumnie, a w bieżącej. W ten sposób figury X i O można połączyć w jedną kolumnę. Pamiętaj, że nie może być mniej niż dwie cyfry.

Musisz ustawić Kwotę odwrócenia = 1 i włączyć opcję One Step Back Building, aby użyć tej metody na wykresie P&F.