Jak odwrócić skalę cen?

Aby odwrócić wykres, możesz użyć skrótów klawiaturowych Alt+I albo ⌥ I .