Jak zmaksymalizować wykres w trybie wieloukładowym

Aby rozszerzyć jeden z wykresów w swoim układzie, możesz użyć kombinacji Alt+Click, / ⌥ Click, lub nawet  Alt+Enter/ ⌥ Enter.