Przycięte wartości w legendzie

Skracamy linie z wartościami podanymi w legendzie, gdy zajmują one zbyt dużo miejsca, żeby nie przeszkadzały w oglądaniu wykresu. Jeśli chcesz zobaczyć pełne wartości w legendzie, możesz włączyć opcję Zawijanie tekstu w menu kontekstowym legendy lub w ustawieniach wykresu.Możesz także przeglądać wszystkie wartości w wygodnym formacie w sekcji Okno danych w prawym panelu.