Czym jest program partnerski TradingView?

Możesz zarabiać kredyty, dzieląc się TradingView z innymi. Gdy zaproszony przez Ciebie znajomy zarejestruje się za pomocą Twojego linku polecającego i przejdzie na płatną subskrypcję, obydwaj otrzymacie do 30 USD w monetach TradingView. Można je wydać na płatne subskrypcje lub przekazać w formie dotacji.