Tryb agnesu

Możesz tymczasowo włączyć funkcję magnesu, wykonując te proste kroki.:

  • Wybierz preferowane narzędzie do rysowania
  • Przytrzymaj CTRL/Command i zacznij rysować element

Jeśli tryb magnesu jest włączony, możesz go tymczasowo wyłączyć, przytrzymując CTRL/Command.


Tryb magnesu można również włączać/wyłączać, przytrzymując klawisze CTRL/Command podczas edytowania rysunków na wykresie.